Release details

2019-07-12 07:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. april - 30. juni 2019.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 12. juli 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2246943