Release details

2019-02-14 11:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Pöyry Oyj: Pöyryn vuosikatsaus, yritysvastuuraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 julkaistu

Pöyry Oyj          Pörssitiedote 14.2.2019 klo 12.00

Pöyryn vuosikatsaus, yritysvastuuraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 julkaistu

Pöyry Oyj on tänään julkaissut vuosikatsauksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018. Vuosikatsaus 2018 sisältää Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yritysvastuuraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisinä dokumentteina. Yritysvastuuraportti sisältää kirjanpitolain (1336/1997) 3a luvun mukaisen selvityksen muusta kuin taloudellisesta tiedosta.

Vuosikatsaus 2018, yritysvastuuraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä. Ne ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisinä Pöyryn internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

HUG#2235055