Release details

2019-02-14 07:30 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

Rovio Entertainment Oyj: Pelit uuteen myyntiennätykseen viimeisellä neljänneksellä, Angry Birds 2 kasvoi 77%

Rovio Entertainment Oyj                     Pörssitiedote                    14.02.2019 klo 08:30

Rovion Pelit uuteen myyntiennätykseen viimeisellä neljänneksellä, Angry Birds 2 kasvoi 77%

Loka-joulukuu 2018 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 72,7 miljoonaa euroa (73,9) ja laski 1,7 prosenttia vuodessa, vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli noin 3 prosenttia
 • Rovion isoimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi neljäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja päätyi 77 prosentin kasvulla ennätyslukemiin 35,2 (19,9) miljoonaa euroa
 • Games-segmentin bruttomyynti kasvoi 1,0 prosenttia 66,7 miljoonaan euroon (66,1); Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Myynnin jaksotuksista johtuen liikevaihto laski 65,2 miljoonaan euroon (66,1), eli 1,4 prosenttia vuodessa.
 • Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 23,3 miljoonaan euroon (15,9) tai 35,7 prosenttiin Games-segmentin liikevaihdosta (24,0)
 • Brand Licensing -segmentin liikevaihto laski 4,0 prosenttia 7,5 miljoonaan euroon (7,8)
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (10,5) ja oikaistu liikevoittomarginaali 7,2 prosenttia (14,2)
 • Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 8,2 miljoonaa euroa (12,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 11,2 prosenttia (16,5)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 19,2 miljoonaa euroa (5,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 5 senttiä (10)

Tammi-joulukuu 2018 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto laski 5,4 prosenttia 281,2 miljoonaan euroon (297,2). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli noin 3 prosenttia. Vertailukelpoisuuteen katsauskaudella vaikuttaa myös Angry Birds -elokuvan liikevaihtopiikki vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä.
 • Games-segmentin liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 250,4 miljoonaan euroon (248,0); Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuosittainen kasvu oli noin 4 prosenttia
 • Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 12,9 prosenttia 78,6 miljoonaan euroon (69,6) tai 31,4 prosenttiin Games-segmentin liikevaihdosta (28,1)
 • Brand Licensing -segmentin liikevaihto laski odotetusti 30,8 miljoonaan euroon (49,2), eli 37,4 prosenttia, johtuen Angry Birds -elokuvan suuresta liikevaihtopiikistä vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 31,2 miljoonaa euroa (35,9) ja oikaistu liikevoittomarginaali 11,1 prosenttia (12,1)
 • Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 38,4 miljoonaa euroa (40,7) ja oikaistu liikevoittomarginaali 13,7 prosenttia (13,7)
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 32,2 miljoonaa euroa (26,6)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 42,6 miljoonaa euroa (59,6)
 • Osakekohtainen tulos oli 31 senttiä (27)

Avainluvut

  10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
Miljoonaa euroa 2018 2017 (%) 2018 2017 (%)
Liikevaihto 72,7 73,9 -1,7 % 281,2 297,2 -5,4 %
Käyttökate (EBITDA) 9,3 14,0 -33,9 % 47,8 60,0 -20,2 %
Käyttökate-% 12,8 % 19,0 %   17,0 % 20,2 %  
Oikaistu käyttökate 8,6 14,1 -38,8 % 47,5 64,5 -26,3 %
Oikaistu käyttökate-% 11,9 % 19,0 %   16,9 % 21,7 %  
Liikevoitto 5,9 10,4 -43,4 % 31,5 31,4 0,4 %
Liikevoittomarginaali, % 8,1 % 14,1 %   11,2 % 10,6 %  
Oikaistu liikevoitto 5,3 10,5 -49,9 % 31,2 35,9 -13,1 %
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 7,2 % 14,2 %   11,1 % 12,1 %  
Tulos ennen veroja 6,2 9,9 -37,7 % 32,2 26,6 21,0 %
Investoinnit 0,9 1,1 -14,5 % 1,3 8,5 -84,5 %
Käyttäjähankinnan kustannukset 23,3 15,9 46,3 % 78,6 69,6 12,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 21,5 % 23,4 %   21,5 % 23,4 %  
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -75,3 % -62,9 %   -75,3 % -62,9 %  
Omavaraisuusaste, % 83,7 % 77,9 %   83,7 % 77,9 %  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,10 -46,7 % 0,31 0,27 14,1 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,05 0,10 -45,9 % 0,31 0,27 15,1 %
Liiketoiminnan rahavirta, netto 19,2 5,8 229,5 % 42,6 59,6 -28,5 %
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 401 397 1,0 % 388 416 -6,7 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Voitonjakoehdotus
Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 ovat yhteensä 158 924 820,16 euroa, joista tilikauden voitto on 26 105 301,07 euroa. Hallitus ehdottaa 9.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osaketta kohden (0,09 euroa vuodelta 2017). Tilinpäätöshetken 31.12.2018, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 7 096 707,45 euroa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta
Vuoden 2018 neljäs neljännes päättyi Rovion peliliiketoiminnan osalta ennätykselliseen, 66,7 miljoonan suuruiseen bruttomyyntiin sekä uuteen Angry Birds 2:n bruttomyyntiennätykseen. Angry Birds 2:n kasvu on ollut huimat 77% vuodessa. Vuodelle 2018 oli tunnusomaista markkinoilla olevien pelien jatkuva kehittäminen ja käyttäjähankinnan optimointi. Pelien monetisaatio parani vuoden aikana; sekä keskimääräinen liikevaihto päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden (ARPDAU) että kuukausittainen keskimääräinen liikevaihto maksavaa käyttäjää (MARPPU) kohden saavuttivat uudet ennätykset.

Vuonna 2018 Rovion pelien liikevaihto, joka perustui jo aikaisempina vuosina julkastuihin peleihin, kasvoi prosentin vuodessa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4%. Angry Birds 2 -pelin hyvän kehittymisen myötä investoimme käyttäjähankintaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Rovion brändilisensiointiliiketoiminta keskittyi vuonna 2018 Angry Birds -elokuvan jatko-osan lisenssiohjelman kehittämiseen. Brändilisensioinnin liikevaihto laski odotetusti edelliseen vuoteen verrattuna johtuen ensimmäisen Angry Birds -elokuvan aiheuttamasta liikevaihtopiikistä vuonna 2017.

Siitä huolimatta, että Rovio ei julkaissut vuoden aikana uusia pelejä ja kasvatimme käyttäjähankintainvestointejamme merkittävästi, Rovio saavutti hyvän 11,1% suuruisen oikaistun liikevoittomarginaalin. Rovion kassavirta jatkui vahvana ja liiketoiminnan rahavirta oli koko vuoden osalta 42,6 miljoonaa euroa.

Haluankin kiittää kaikkia Roviolaisia heidän jatkuvista ponnisteluistaan liiketoiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi erittäin kilpailluilla markkinoilla.

Marraskuussa 2018 Rovio osti suomalaisen strategiapeleihin erikoistuneen mobiilipelikehittäjän PlayRaven Oy:n. Strategiapelit ovat yksi suurimmista mobiilipelaamisen osa-alueista ja yhdistämällä voimansa PlayRavenin lahjakkaan ja osaavan henkilöstön kanssa Rovio vahvistaa omaa osaamistaan ja nopeuttaa pääsyä strategiapelimarkkinoille.

Angry Birds täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja tavoitteemme on julkaista vähintään kaksi uutta peliä. Ensimmäinen uusi pulmapelimme Angry Birds Dream Blast julkaistiin jo 24. tammikuuta 2019. Pelin alun suorituskyky on ollut hyvällä tasolla ja on vertailtavissa Angry Birds Matchiin vaikka käyttäjähankintaa ollaan vielä kasvattamassa.

Seuraava uusi pelimme arvioidaan julkaistavan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Olemme vahvistaneet uusien pelien tuotantoputkeamme, jossa on tällä hetkellä 13 peliä eri kehitysvaiheissa vuosille 2019-2021. Yksi näistä peleistä on jo koemarkkinoinnissa. Olemme luonnollisesti myös innoissamme elokuussa julkaistavasta Angry Birds -elokuvan jatko-osasta, jonka odotamme puhaltavan tuulta lisensiointiliiketoimintaamme sekä tuovan uusia käyttäjiä Angry Birds -pelien pariin vuoden loppupuolella.

Vauhdittaakseen kasvuaan, Rovion 80-prosenttisesti omistama, pelien suoratoistopalvelua kehittävä tytäryhtiö Hatch Entertainment Oy hakee sekä ulkoista rahoitusta että lisää strategisia kumppanuuksia. Rovio on sen vuoksi valmis alentamaan omaa omistusosuuttaan Hatch Entertainmentissa Oy:ssä alle 50 prosentin.

Helmikuussa 2019 Hatch solmi strategisen yhteistyösopimuksen japanilaisen operaattorin NTT DoCoMon kanssa tavoitteena tuoda 5G -pilvipelaaminen Japanin markkinoille. NTT DoCoMo Ventures tekee osana strategista yhteistyötä sijoituksen Hatchiin vaihtovelkakirjan muodossa. Vaihtosuhde riippuu ulkoisen rahoituskierroksen kokonaisuudesta.

2019 näkymät
Rovion liikevaihdon odotetaan vuonna 2019 kasvavan 300-330 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9-11 prosenttia liikevaihdosta.

Näkymien perusta
Vuonna 2019 Rovion Games-liiketoiminta jatkaa jo julkaistujen pelien kehittämistä Pelit Palveluna -strategian mukaisesti, toteuttaa kannattavaa käyttäjähankintaa sekä kehittää uusia pelejä. Tavoitteena on julkaista vähintään kaksi uutta peliä vuoden aikana (ensimmäinen peli, Angry Birds Dream Blast julkaistiin 24. tammikuuta). Toisen julkaisun odotetaan ajoittuvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle.

Käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan noin 30 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta vuositasolla ja tavoiteltu takaisinmaksuaika on keskimäärin 12 kuukautta. Käyttäjähankintainvestointien määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä, uusien pelien julkaisuajankohdasta sekä kilpailutilanteesta.

Brand Licensing -liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 erityisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla, jolloin Angry Birds -elokuvan jatko-osa on ajoitettu julkaistavaksi.
Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan olevan samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla ja kannattavuuden olevan alle koko vuoden 2019 keskiarvon. Isoin liikevaihdon ja tuloksen kontribuutio odotetaan ajoittuvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Vertailukelpoisen liikevoiton ilman Hatch Entertainmentia odotetaan olevan 12-14 prosenttia liikevaihdosta.

Tiedotustilaisuus ja webcast
Rovio järjestää vuoden 2018 neljännestä osavuosikatsausta ja koko vuotta koskevan englanninkielisen webcast tiedotustilaisuuden kysymys- ja vastausosiolla sijoittajille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 14.2.2019 klo 14.00-15.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana www.rovio.com/investors-investor-calendar, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
Mikko Setälä, Johtaja, sijoittajasuhteet

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 207 888 300
Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 207 888 300
Johtaja, sijoittajasuhteet Mikko Setälä, puh. +358 400 607 437, mikko.setala@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Ltd
Key media
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tulossa jakeluun 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

HUG#2234993