Release details

2019-02-14 06:28 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Kjøp av aksjer i Arnarlax AS

SalMar ASA har i dag inngått avtale om kjøp av 3 268 670 aksjer i Arnarlax AS til kurs kr. 55 per aksje, totalt kr. 179 776 850. SalMar ASA eier fra før 41,95 % av aksjene i Arnarlax AS og øker dermed eierandelen til 54,23 %. Arnarlax AS er største oppdretter og produsent av laks på Island gjennom sitt heleide datterselskap Arnarlax Hf. SalMar ASA vil som følge av transaksjonen fremsette tilbud om kjøp av de gjenværende 12 181 761 aksjene i selskapet til ca. kr. 55,50 per aksje. Styreleder i Arnarlax AS, Kjartan Olafsson, har bekreftet at han ønsker å være med videre som eier i Arnarlax AS og vil dermed ikke selge aksjer som svar på tilbudet. Sparebank 1 Markets har bistått og lagt til rette for transaksjonen.

For mer informasjon, kontakt:
Trond Tuvstein, finansdirektør
Telefon: +47 918 53 139
E-post: trond.tuvstein@salmar.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2234975