Release details

2019-02-14 07:15 CET
  • Print
  • Share Share
no en

KIT - Nøkkelinformasjon knyttet til foreslått kontantutbytte for Kitron ASA

* Utbyttebeløp: NOK 0,40 per aksje

* Annonsert valuta: NOK

* Siste dag inklusive: 30. april 2019

* Ex-dato: 2. mai 2019

* Record date (eierregistreringsdato): 3. May 2019

* Betalingsdato: På eller rundt 10. mai 2019

* Vedtaksdato: 30. april 2019

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Oslo Børs løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

HUG#2234959