Release details

2019-02-14 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi

Vincit Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 

(tilintarkastamaton)

Vincit Oyj 
Yhtiötiedote 14.2.2019 kello 9.00

LIIKEVAIHTO JATKOI KASVUA. PANOSTUKSET TUOTELIIKETOIMINTAAN RASITTIVAT TULOSTA.


Heinä-joulukuu 2018:

 • Liikevaihto oli 21,1 (21,2) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon kasvu, poislukien ICT-liiketoiminta, oli 3,9 miljoonaa euroa eli 22,9 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli noin puolet
 • Käyttökate oli 2,7 (4,0) miljoonaa euroa, 12,8 (18,7) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 1,8 (2,6) miljoonaa euroa, 8,6 (12,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,16) euroa
 • Yksi liiketoimintakauppa; Devise Interactive Kaliforniassa
 • Panostuksia tuoteliiketoimintaan jatkettiin (LaaS, VincitEAM ja VincitSign)
 • Uusia asiakkuuksia muun muassa Avisor ja Vertex Systems Oy.

Tammi-joulukuu 2018:

 • Liikevaihto oli 43,5 (41,1) miljoonaa euroa, jossa kasvua 2,3 miljoonaa euroa eli 5,6 % edelliseen vuoteen verrattuna
 • Liikevaihdon kasvu, poislukien ICT-liiketoiminta, oli 10,2 miljoonaa euroa eli 31,3 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli noin puolet
 • Käyttökate oli 5,9 (7,0) miljoonaa euroa, 13,6 (17,1) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 4,1 (4,4) miljoonaa euroa, 9,5 (10,6) % liikevaihdosta
 • Tilikauden tulos oli 6,3 (2,7) miljoonaa euroa, 14,6 (6,4) % liikevaihdosta sisältäen tammikuussa myydyn ICT-liiketoiminnan myyntivoiton 3,7 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,24) euroa josta ICT-liiketoiminnasta kirjatun myyntivoiton osuus on noin 0,33 euroa
 • Vincit myi 31.1. ICT-liiketoiminnan, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjattiin 3,7 miljoonan euron myyntivoitto.
 • Kesäkuussa maksettiin Avoltus-yrityskaupan lisäkauppahinta 4,8 miljoonaa euroa
 • Henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 430 (439). ICT-liiketoiminnan myynnin yhteydessä noin 50 henkilöä siirtyi DataCenter Finlandin palvelukseen
 • Vincit LaaS-johtamispalvelun (Leadership as a Service) versio 2.0 valmistui ja se on otettu onnistuneesti käyttöön parissakymmenessä asiakasyrityksessä. Loppuvuodesta käynnistyi pilottihankkeet useammassa julkishallinnon organisaatiossa, joissa nähdään suuri potentiaali
 • Yksi liiketoimintakauppa; Devise Interactive Kaliforniassa
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa vuodelta 2018 maksetaan 0,14 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Lisäosinko vastaa noin puolta ICT-liiketoiminnan kirjatusta myyntivoitosta.

Näkymät                                                                                                                         

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa ja suhteellinen kannattavuus paranee vuonna 2019.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa 7-12/2018 7-12/2017 Muutos% 2018 2017 Muutos%  
Liikevaihto 21 129  21 244 -0,5 43 463 41 143 5,6  
Käyttökate (EBITDA) 1) 2 696  3 971 -32,1 5 891 7 039 -16,3  
% liikevaihdosta 12,8 %  18,7 %   13,6 % 17,1 %    
Liikevoitto (EBIT) 1 827  2 565 -28,8 4 122 4 360 -5,5  
% liikevaihdosta 8,6 %  12,1 %   9,5 % 10,6 %    
Tilikauden tulos 1 180  1 784 -33,9 6 347 2 653 139,2  
               
Taseen loppusumma 30 991  30 324 2,2 30 991 30 324 2,2  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 1), % 16,8 %  34,4 %   38,5 % 27,3 %    
Oman pääoman tuotto (ROE) 1), % 13,2 %  31,0 %   37,0 % 22,0 %    
Nettovelkaantumisaste, % -27,4 %  5,9 %   -27,4 % 5,9 %    
Omavaraisuusaste, % 70,0 %  48,2 %   70,0 % 48,2 %    
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 430  439 -2,1 430 439 -2,1  
Kokonaispalkat ja palkkiot 11 518  10 074 14,3 23 476 19 684 19,3  
Osakekohtainen tulos, eur 0,10  0,16 -35,4 0,55 0,24 133,5  
1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.
 

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kommentoi vuoden 2018 kehitystä:

"Hyvää huomenta!

Niin kuuluu Vincitin tuore motto. Me ollaan tekemässä joka päivä työtä sen eteen, että huominen olisi aina vähän parempi. Niin meidän työntekijöille, asiakkaille kuin myös omistajille. Kaikki lähtee kuitenkin asiakkaistamme. Meidän täytyy olla relevantteja heidän liiketoimintansa näkökulmasta. Jotta tämä on mahdollista, Vincit keskittyy taklaamaan seuraavat kolme huolta, jotka tuntuvat toistuvan asiakaskentässä globaalisti:

 1. Kuluttajakäyttäytymisen muutos. Kuluttajat muuttavat vauhdilla käyttäytymistään ja tekevät enemmän ja enemmän arvopohjaisia valintoja. Ilmastonmuutos ja sen ehkäisy on yksi selkeimmin nousevista päätöksentekoon vaikuttavista trendeistä. Sillä tulee olemaan vahvasti maailmantaloutta muokkaava vaikutus tulevaisuudessa. Autamme asiakkaitamme olemaan relevantteja heidän asiakkailleen luomalla kestäviä palveluita ja tuotteita.
 2. Työelämän murros. Työelämän asettamat paineet kasvavat, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen kuormittavat entistä enemmän. Työsuhteet muuttuvat lyhytkestoisemmiksi ja hankemaisemmiksi. Ihmiset saattavat työskennellä useille työnantajille erilaisten alustojen ja ekosysteemien kautta. Työntekijältä vaaditaan tällaisessa maailmassa entistä parempaa ajattelun ajattelua: ymmärrystä itsestään ja, itsensä johtamista sekä ymmärrystä toisista ihmisistä. Vincitin kehittämä ja laajasti käytössä oleva johtaminen palveluna -toimintamalli sisältäen LaaS-työkalun sekä niiden ympärille rakentuva konsultointi tulee olemaan keihäänkärkenä, kun autamme asiakkaitamme vastaamaan työelämän murrokseen.
 3. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö. Digitalisaatio, tekoäly ja koneoppiminen pakottaa yritykset uudelleenarvioimaan liiketoimintamallejaan, organisaatiorakenteitaan, strategioitaan ja prosessejaan. Muutos on jatkuvaa niin palvelumallien kuin liiketoimintamallienkin osalta. Autamme asiakkaitamme disruptoimaan oman liiketoimintaympäristönsä ennen kuin muut tekevät sen.

Käytimme näitä ajatuksia lähtökohtana myös strategiapohdinnassamme, jota kävimme perusteellisesti läpi syksyn ja talven aikana. Tiivistimme strategiset kehityshankkeemme kolmen pääteeman alle:

 • Kotipesä huippukuntoon. Nykyinen ydinliiketoimintamme eli ohjelmistokehitys ja UX/UI -suunnittelu on meille liiketoiminnallisesti kaikki kaikessa. Siellä jatkamme tarkoituksenmukaisuuden, vahvan asiakaskeskeisyyden sekä merkityksellisen työn tekemisen teemojen kanssa myös tulevaisuudessa.
 • Kasvua ilman kaaosta. Etsimme aktiivisesti uudenlaisia liiketoimintoja, joissa pystymme tuottamaan asiakkaillemme merkittävää arvoa ilman, että sitä on sidottu välittömään työmäärään.
 • Vincitistä vientituote. Panostamme merkittävästi siihen, että meistä tulee asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta vielä nykyistä relevantimpi toimija. Tämän myötä olemme kuluneen vuoden aikana muun muassa perustaneet RedCell -yksikön, joka keskittyy liikkeenjohdon konsultointiin.

Emme tyytyneet pelkästään päivittämään kalvodeckejä, vaan uusiuduimme ydintiimiä myöten aika kokonaisvaltaisesti. Ulospäin näkyvimpänä muutoksena lienee allekirjoittaneen paluu Vincitin ruoriin kesäkuussa. Kesällä myyntijohtajamme Jarkko Järvenpää nimitettiin johtoryhmään kuten myös lokakuussa talousjohtajana aloittanut Niklas Wasenius.

Vahvistimme vuoden aikana tuoreen strategian mukaisesti konsultointi- ja dataohjattua liiketoimintaosaamistamme, kun saimme taloon sekä Risto Nykäsen että Sami Suomisen, jotka ottivat kyseisistä liiketoiminnoista vetovastuut. Lisäksi Vincitin sisäisen yliopiston - Univincityn - rehtorina aloitti Essi Isohanni. Elokuussa löysimme Vincitin lönnrotiksi Mikko Bäckströmin, joka otti vastuulleen markkinointiin ja meidän brändi-identiteettiin liittyvät asiat. Vielä ennen vuodenvaihdetta eli joulukuussa Anton Schubert aloitti meillä design-liiketoiminnan vetäjänä.

Kuluneeseen vuoteen kuului myös epäorgaanisia peliliikkeitä. Teimme heti vuoden alkuun ison muutoksen, kun päätimme luopua ICT-palveluliiketoiminnasta myymällä sen DataCenter Finlandille. Tämä liike auttoi meitä löytämään ydinliiketoimintaamme uudenlaista fokusta ja sen myötä viemään sitä eteenpäin. Kirkastuneen fokuksen myötä meidän oli perusteltua muuttaa yhtiön nimi takaisin Vincitiksi (oli Vincit Group) ja fuusioida ydinliiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä yhteen. Tytäryhtiönä säilynyt Vincit California Inc. osti joulukuussa Devise Interactiven liiketoiminnan.

Tilikauden päätyttyä ostimme ohjelmistokehitykseen erikoistuneen oululaisen LeanCraft Innovations Oy:n koko osakekannan. Yritysoston myötä Vincit sai mainion jalansijan Pohjoismaiden nopeimmin kehittyvästä kasvukeskuksesta. Lähdemme kasvattamaan Oulusta neljättä maantieteellistä tukijalkaa Suomeen, jonka myötä pystymme palvelemaan asiakkaita kattavasti halki maan.

Liiketoiminnan näkökulmasta kulunut vuosi oli maksimissaan tyydyttävä. Emme pystyneet parhaimpaamme pääosiltamme, mutta onneksi Vincit Californialla ja Vincit Turulla (ent. Avoltus) matka luistaa paremmin. Lisäksi teimme vuoden aikana aimo nipun muutoksia niin tarjoaman, johtotiimin kuin organisoitumismallinkin osalta ja niillä oli luonnollisesti vaikutusta myös kaupalliseen suorituskykyyn. Saimme mahtavia uusia asiakkuuksia, joista olemme erittäin ylpeitä. Kuitenkaan unohtamatta meidän olemassa olevia asiakkaitamme, jotka tuovat leijonanosan liiketoiminnastamme.

Tuloksentekokykyä rasitti edelleen kuluksi kirjatut panostukset tuoteliiketoimintaan. Vincit EAM, VincitSign ja Vincit LaaS ovat vieneet sekä kaistaa asiakastyöltä että vaatineet rahallisia panostuksia. Näiden panostusten saturaatiopiste on nähdäksemme nyt saavutettu ja seuraavaksi hankkeista on odotettavissa myös kassavirtaa. Olemme luottavaisia, että investoinnit ovat olleet tolkullisia ja saamme niille käypää tuottoa seuraavien vuosien saatossa."

Tiedotustilaisuus

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 14.2.2019 kello 12.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.

 

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, talousjohtaja Niklas Wasenius, puhelin: 040 525 0800

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Liite: Vincit Oyj Tilinpäätöstiedote 2018


JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vincit.fi

 

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

HUG#2234909