Release details

2019-02-14 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

Terveystalo Oyj: Terveystalo konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 14.2.2019 klo 09.00

Ennätyksellinen vuosi, vahva alusta kasvulle

     Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia vertailukaudesta 197,9 miljoonaan euroon (189,9)
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 11,9 prosenttia vertailukaudesta 32,5 miljoonaan euroon (29,1)
 • Käyttökate (EBITDA)  kasvoi 7,2 prosenttia vertailukaudesta 26,6 miljoonaan euroon (24,8)
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 13,7 prosenttia (12,6) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli
  10,7 prosenttia (10,3) liikevaihdosta
 • Kauden voitto oli 10,1 miljoonaa euroa (6,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 38,6 miljoonaa euroa (37,5)
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,08 euroa (0,05).

2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia vertailukaudesta 744,7 miljoonaan euroon (689,5)
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 17,9 prosenttia vertailukaudesta 108,9 miljoonaan euroon (92,4)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 70,9 prosenttia vertailukaudesta 116,6 miljoonaan euroon (68,2)
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 11,8 prosenttia (10,6) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 12,8 prosenttia (7,1) liikevaihdosta
 • Kauden voitto oli 68,7 miljoonaa euroa (7,2)
 • Nettovelka kasvoi 61,2 prosenttia 413,3 miljoonaan euroon (256,4)
 • Nettovelka / oikaistu käyttökate*** nousi 2,8:sta 3,8:aan
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 100,6 miljoonaa euroa (70,0)
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,54 euroa (0,06).


Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia
EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat loka-joulukuussa yhteensä 5,9  miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa yhteensä -7,7-miljoonaa euroa.
 
** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.
***Tunnusluku sisältää 28.12.2018 hankitun Attendo Suomen Terveyspalveluiden nettovelkavaikutuksen mutta ei käyttökatevaikutusta.
Attendon Suomen Terveyspalvelut on yhdistetty lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.12.2018 alkaen.

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen:
Vuosi 2018 oli Terveystalolle viides peräkkäinen vakaan kasvun vuosi. Vuosi oli jälleen ennätyksellinen, sillä Terveystalo kasvoi kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Liikevaihtomme kasvoi 8 prosenttia 745 miljoonaan euroon, ja oikaistu liikevoittomme parani 1,2 prosenttiyksikköä 11,8 prosenttiin. Useiden muutoshankkeiden, kuten Diacorin integraation ja listautumisantimme jälkeen henkilöstömme pystyi jälleen keskittymään ydinliiketoimintamme kehittämiseen, palveluiden toimittamisen parantamiseen ja mittakaavaetujen hankkimiseen. Olemme rakentaneet vahvan alustan kasvulle. Onnistuimme kasvamaan kaikissa asiakasryhmissämme merkittävästi ja parantamaan taloudellista tulostamme jokaisella vuosineljänneksellä, ja samaan aikaan tarjosimme ylivertaisia asiakaskokemuksia ennätyksellisen suurelle asiakaskunnalle.

Yksi merkittävistä saavutuksistamme oli, että pystyimme kehittämään toimintaamme laaja-alaisesti. Onnistuimme hyödyntämään kasvumahdollisuuksia ja samalla parantamaan toimintamme tehokkuutta ja laatua. Olemme ylpeitä verkostostamme, joka toimii tehokkaasti kellon ympäri eri puolilla Suomea. Olen myös erityisen iloinen asiakastyytyväisyyden kasvusta: asiakassuositteluindeksimme NPS (Net Promoter Score) kasvoi vastaanotoilla 71:een ja sairaalapalveluissa 91:een. Etäpalveluiden asiakastyytyväisyys oli myös huippuluokkaa. Oikea ja vaikuttava hoito on kaiken toimintamme perusta. Kehitämme ja mittaamme lääketieteellistä laatua ja vaikuttavuutta jatkuvasti ja laajensimme sen raportointia entisestään. Helmikuun lopussa julkaistavassa Laatu- ja vastuullisuuskirjassa raportoimme tämän työn tuloksista ja kerromme tarkemmin laadun ja vastuullisuuden johtamisesta Terveystalossa ja laadun strategisesta merkityksestä liiketoiminnassamme.

Fyysisen verkostomme tehokkuushyötyjen ansiosta olemme voineet investoida voimakkaasti digitaalisiin palveluihin. Etävastaanottojen, digitaalisten palveluiden ja muiden kustannustehokkaiden ratkaisujemme ansiosta asiakkaamme voivat käyttää haluamiaan palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät investointikustannukset kasvavat yhä, kun jatkamme investoimista digitaalisiin palveluihimme.

Ydinliiketoimintamme vahvan tuloksen lisäksi hyvinvointipalvelumme ja ennaltaehkäisevät palvelumme kasvoivat ennätyksellistä vauhtia. Nämä palvelut vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja täydentävät kattavaa hoitoketjuamme. Hyvä esimerkki kokonaisvaltaista lähestymistapaamme kuvastavasta palvelusta on Oma Suunnitelma, joka on terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja parantamiseen kehitetty digitaalinen terveydenhallintasuunnitelma. Henkilökohtaisia terveyssuunnitelmia on tehty jo yli 170 000 kappaletta sen jälkeen, kun palvelu otettiin käyttöön vuoden 2017 lopussa. Lisäksi olemme rekrytoineet merkittävän määrän ammattilaisia ja ostaneet useita hyvinvointipalveluita tukeaksemme kasvavaa kysyntää. Laajensimme palvelutarjontaamme hoitoketjua täydentäviin hierontapalveluihin Rela-hierojien ostolla ja otimme käyttöön uudentyyppisiä kumppanuuksia. Keinoälyyn, koneoppimiseen ja terveysdataan pohjautuvia alustaratkaisuja terveydenhuollolle kehittävästä Etsimo Healthcaresta hankkimamme vähemmistöosuus on yksi esimerkki tästä.

Julkisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Vahvan orgaanisen kasvun lisäksi käänteentekevä Attendon Suomen Terveyspalveluiden osto, joka suoritettiin vuoden lopussa, oli merkittävä vaihe kehityksessämme Suomen johtavaksi yksityiseksi toimijaksi myös julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluissa. Otamme yhteiskunnallisen roolimme vakavasti ja pyrimme olemaan yhteiskunnalle pitkäaikainen ja luotettava kumppani.

Vuonna 2018 lanseerasimme uuden mission: Taistelemme terveemmän elämän puolesta. Tähän missioon liittyy monia tärkeitä näkökohtia. Yhteiskuntaamme kohdistuvat merkittävät terveyshaasteet, kuten diabeteksen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kaltaiset elämäntapasairaudet sekä mielenterveysongelmat, tulevat Suomelle kalliiksi. Omalta osaltamme pyrimme tukemaan kokonaisvaltaisia, ennaltaehkäiseviä käytäntöjä, jotka auttavat ihmisiä pysymään mahdollisimman terveinä. Tavoitteemme on terveydenhuollon asiantuntemuksemme avulla auttaa ihmisiä elämään tervettä elämää, ja samalla toimimme huippulaadukkaana terveydenhuollon kumppanina sairaustapauksissa. Näin jatkamme suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä yksilöllisempään suuntaan sen sijaan, että pääpaino olisi itse järjestelmässä. Haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja keskittyä jatkossakin terveydenhuollon laatuun niin kansallisella kuin paikallisella tasolla.

Terveystalo haluaa olla kaikkien suomalaisten kumppani terveysasioissa ja päästä osaksi suomalaisten arkea, ajasta ja paikasta riippumatta. Meidän tehtävämme on kerta toisensa jälkeen lunastaa paikkamme asiakkaidemme sydämissä ja mielissä tekemällä järjestelmällistä ja vastuullista työtä entistäkin viisaammin ja läpinäkyvämmin.

Luonnollisesti onnistumisemme on seurausta henkilöstömme omistautumisesta työlleen. Terveystalossa työskentelee jo yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Meidät valittiin alan kiinnostavimmaksi työnantajaksi sekä lääkäreiden että terveydenhuollon opiskelijoiden keskuudessa kuudetta vuotta peräkkäin, ja 93 prosenttia työntekijöistämme oli tyytyväisiä Terveystaloon työnantajana. Olemme oikealla polulla.

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja

Markkinanäkymät
Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen  eli Sote-ratkaisun mahdollisesti viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän ulkoistuksissa. Toteutuessaan uudistus mahdollistaisi julkisesti rahoitettujen, pääsääntöisesti nykyisenkaltaisien terveyskeskuspalvelujen tuottamisen yksityisesti.  Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Tämän kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Johdon arvion mukaan Terveystalo konsernin liikevaihto olisi vuonna 2018 ollut 976,4 miljoonaa euroa ja tulos 72,4 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutunut Attendon Suomen Terveyspalveluiden liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2018 alkaen.

Avainluvut

M€ 10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
2018 2017 Muutos,
%
Liikevaihto 197,9 189,9 4,2 744,7 689,5 8,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 32,5 29,1 11,9 108,9 92,4 17,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 16,4 15,3 - 14,6 13,4 -
Käyttökate (EBITDA) * 26,6 24,8 7,2 116,6 68,2 70,9
Käyttökate (EBITDA), % * 13,4 13,1 - 15,7 9,9 -
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 27,1 23,9 13,6 87,7 73,0 20,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 13,7 12,6 - 11,8 10,6 -
Liikevoitto (EBIT) 16,1 14,0 14,7 75,4 28,2 167,6
Kauden tulos 10,1 6,1 65,4 68,7 7,2 > 200,0
Nettovelka       413,3 256,4 61,2
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta)* ***
- - - 3,8 2,8 -
Oman pääoman tuotto (ROE), %* - - - 14,2 2,1 -
Omavaraisuusaste, % * - - - 44,1 50,7 -
Nettovelkaantumisaste (Gearing),%* - - - 80,8 56,1 -
Osakekohtainen tulos** 0,08 0,05 - 0,54 0,06 -
Liiketoiminnan rahavirta 38,6 37,5 2,7 100,6 70,0 43,7
Henkilöstö kauden lopussa - - -  6 018 4 265  
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - -  4 877 4 431  
Työpäivien määrä 62 62 - 251 251 -

* Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.
 
** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.
***Tunnusluku sisältää 28.12.2018 hankitun Attendo Suomen Terveyspalveluiden nettovelkavaikutuksen mutta ei käyttökatevaikutusta.
Diacor on yhdistetty vertailukauden lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.3.2017 alkaen. Attendon Suomen Terveyspalvelut on yhdistetty lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.12.2018 alkaen.

Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2019

Terveystalo Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2019 seuraavasti:

 • Vuosikertomus vuodelta 2018 viikolla 9, 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019 torstaina 9.5.2019
 • Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2019 torstaina, 8.8.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019 torstaina 31.10.2019

Taloudelliset katsaukset vuonna 2019 julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset laaditaan suomeksi ja englanniksi.

Terveystalon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan osana vuosikertomusta vuodelta 2018 viikolla 9. 

Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.4.2019 kello 15.00 Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Tiedote on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/ 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 14.2.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/financial-statement-2018
Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 54831204#.

Helsingissä 14. helmikuuta 2019
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


HUG#2234887