Release details

2019-02-13 15:52 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Meldepliktig handel - Tildeling av egenkapitalbevis

SpareBank 1 SMN har 13. februar kjøpt 23.292 egenkapitalbevis til kurs 89,20 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal tildeles ansatte i morbanken. 

Det henvises for øvrig til børsmelding av 8. februar 2019 for nærmere informasjon om bakgrunnen for tildelingen.

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 92.270 bevis.

Trondheim, 13. februar 2019   

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2234857