Release details

2019-02-11 14:00 CET
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport har valt en ny koncernledningsgrupp

Oyj Ahola Transport Abp:

Ahola Transport har valt en ny koncernledningsgrupp

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 11. februari 2019 kl. 15:00

Ahola Transport har valt en ny koncernledningsgrupp

Till koncernens ledningsgrupp hör från och med 15.2.2019. Hans Ahola (verkställande direktör), Stefan Kaptens (ekonomidirektör), Åke Nyblom (affärsområdesdirektör), Jonas Ahola (verkställande direktör, AT Special Transport), Tommi Hollström (verkställande direktör, Attracs) och Mika Sorvisto (utvecklingsdirektör).

Mer information:

Hans Ahola, verkställande direktör                         Stefan Kaptens, ekonomidirektör

Tel. +358 20 7475 300                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2234385