Release details

2019-02-11 08:46 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Meldepliktig handel - Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SMN har 8. februar kjøpt 35.456 egenkapitalbevis til kurs 89,09 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal tildeles ansatte i konsernet som bonusbevis basert på deltagelse i bankens spareprogram i 2017. 

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 71.551 bevis.

Trondheim, 8. februar 2019  

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2234304