Release details

2018-12-06 14:37 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier og konvertible obligationer

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard har oplyst, at der er foretaget handler med FirstFarms' aktier mellem selskaber nærtstående til Henrik Hougaard.

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Invest ApS, Henrik Hougaard Invest ApS og Thoraso ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S' aktier, tilknyttede værdipapirer og konvertible obligationer:

Navn: Thoraso ApS
Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand
Henrik Hougaard
Udsteder: FirstFarms A/S
Fondskode: DK0060056166
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb
Handelsdato: 5. december 2018
Marked: Privat handel
Antal stk.: 979.789
Kursværdi i DKK: 45.462.209,60

Navn: Thoraso Invest ApS
Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand
Henrik Hougaard
Udsteder: FirstFarms A/S
Fondskode: DK0060056166
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Salg
Handelsdato: 5. december 2018
Marked: Privat handel
Antal stk.: 794.474
Kursværdi i DKK: 36.863.593,60

Navn: Henrik Hougaard Invest ApS
Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand
Henrik Hougaard
Udsteder: FirstFarms A/S
Fondskode: DK0060056166
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Salg
Handelsdato: 5. december 2018
Marked: Privat handel
Antal stk.: 185.315
Kursværdi i DKK: 8.598.616,00

Thoraso ApS har ligeledes den 5. december 2018 opkøbt konvertible obligationer i FirstFarms A/S for nominelt 26.338.983 fra Thoraso Invest ApS. Obligationerne er afregnet til kurs 100. FirstFarms' aktie har fondskode DK0060056166, obligationerne er ikke noterede.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.
                                               

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til middagsbordene i hele verden.

HUG#2228144