Release details

2018-11-09 08:59 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : SpareBank 1 SMN vil førtidig innfri ansvarlig lån ISIN XS0279647027

SpareBank 1 SMN vil benytte seg av retten til å førtidig innfri ansvarlig lån XS, ISIN XS0279647027 den 27. desember 2018

Kontaktperson SpareBank 1 SMN

Ass.finanssjef Per Egil Aamo +47 73586666

 

 


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2225027