Release details

2018-09-14 14:05 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norsk Hydro: Hydro og Rio Tinto avbryter prosess om kjøp av det islandske aluminiumverket ISAL

Hydro og Rio Tinto har signert en avtale om å avbryte prosessen knyttet til Hydros kjøp av Rio Tintos islandske aluminiumverk ISAL, og deres andeler i det nederlandske anodeanlegget Aluchemie og den svenske aluminiumfluoridfabrikken Alufluor.

I februar 2018 ga Hydro et bindende bud på Rio Tintos islandske aluminiumverk Rio Tinto Iceland Ltd ("ISAL"), deres 53% eierandel i det nederlandske anodeanlegget Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. ("Aluchemie"), og 50% av aksjene i den svenske aluminiumfluoridfabrikken Alufluor AB ("Alufluor") for 345 millioner US-dollar.

En kjøps- og salgsavtale ble signert 8.juni 2018, etter en vellykket konsultasjonsprosess med Rio Tintos ansatte i Frankrike og Nederland.

Gjennomføringen av transaksjonen var blant annet avhengig av godkjenning fra EUs konkurransemyndigheter og islandske myndigheter. Transaksjonen var forventet gjennomført i andre kvartal 2018.

Prosessen med EUs konkurransemyndigheter har tatt lengre tid enn forventet, og er fremdeles utestående. Etter å ha vurdert ulike alternativer og tidslinjer har Hydro tatt initiativ til å terminere prosessen og partene har signert en termineringsavtale. Hydro har trukket tilbake søknaden om konkurransegodkjenning.  

Hydro vil fortsette å eie 46,7 prosent av Aluchemie.

Investorkontakter
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Olena Lepikhina
+47 96853035
Olena.Lepikhina@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2216210