Release details

2018-09-14 13:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman

PRESSINFORMATION
15 september 2018

I kallelsen till Integrum AB (publ) årsstämma angavs att Aktieägaren Pericardium AB senast den 15 september 2018 ska återkomma med vissa förslag till beslut avseende val av styrelseledamöter  och arvordering och att sådant förslag skulle offentliggöras via pressmeddelande från Integrum AB.

Styrelsen har nu fått information om att fullständigt förslag till beslut avseende punkt 9 såvitt avser förslag till antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, punkt 10 såvitt avser styrelsearvoden och punkt 11 såvitt avser förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter inte är helt färdigberett och att förslagen kommer att presenteras senare än tidigare aviserat, senast på årsstämman.
Mölndal den 14 september 2018

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Rutger Barrdahl,tf VD
Mobil: 0705 - 23 39 55
Email: rutger.barrdahl@integrum.se
Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

HUG#2216181