Release details

2018-09-14 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Matra Petroleum AB: Operativ uppdatering

Matra Petroleums genomsnittliga olje- och gasproduktion*, brutto, ökade med 12% i augusti 2018 till 855 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (juli 2018: 762 boepd) och med 26% jämfört med den konsoliderade genomsnittliga dagsproduktionen under andra kvartalet 2018 (676 boepd).

Som tidigare meddelats i rapporten för andra kvartalet, nådde dagsproduktionen 900 boepd i slutet av augusti, och har därefter fortsatt att öka i september.

Borrprogrammet löper enligt plan och hittills har tolv oljebrunnar borrats, varav åtta satts i produktion. Fyra brunnar planeras att färdigställas under september.

Konsoliderad olje- och gasproduktion, brutto

  Olja Gas Summa Summa dagsproduktion
  (fat) (MCF) (boe) (boepd)
Q1-18 28 621 145 530 52 876 588
Q2-18 32 020 177 061 61 530 676
jul-18 12 061 69 380 23 624 762
aug-18* 13 833 76 026 26 504 855

* Preliminära siffror, baserade på uppskattad gasreduktion vid behandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

HUG#2216169