Release details

2018-09-14 11:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Lindab International AB (publ): Lindab flyttar verksamhet från Götene till Grevie

Lindab har inlett en effektiviseringsåtgärd som innebär att Lindab Götene AB flyttar till Grevie, Båstads kommun. I Grevie kommer verksamheten att inrymmas i befintliga lokaler. Flytten inleds i slutet av Q4 2018 och beräknas vara slutförd under Q1 2019.

I Lindab Götene AB arbetar 41 personer. Samtliga kommer erbjudas att flytta med verksamheten.

Lindab Götene AB:s huvudsakliga verksamhet är tillverkning av vattenbaserade inneklimatprodukter.

Slut
__________________

Kontakt:

Ola Ringdahl, VD och koncernchef 
Email: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Fredrik Liedholm, EVP Legal, M&A och HR
Email: fredrik.liedholm@lindab.com
Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:


Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

HUG#2215760