Release details

2018-07-13 16:51 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Sbanken ASA :Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding 27. april 2018 hvor protokollen fra Sbanken ASAs ordinære generalforsamling ble offentliggjort. Generalforsamlingen besluttet å tildele styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer. Styret besluttet 12. juli 2018 å anvende fullmakt tildelt av generalforsamlingen, til erverv av egne aksjer. Formålet med tilbakekjøpet er å legge til rette for tildeling og salg av aksjer til ansatte i henhold til selskapets aksjekjøpsprogram. For nærmere opplysninger om tilbakekjøpsprogrammet vises det til protokollen fra den ordinære generalforsamlingen 27. april 2018.

På vegne av Sbanken ASA har DNB Markets 13. juli 2018 kjøpt 13 590 aksjer til bruk i Sbankens aksjeopsjonsprogram for ansatte.

Aksjene er kjøpt til kurs 81,99 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Sbanken ingen egne aksjer.

Styret i Sbanken ASA besluttet den 7. desember 2017 at ansatte i Sbanken ASA tilbys å kjøpe aksjer fra selskapet med en rabatt på 1 500 - 3 000 kroner som en del av selskapets aksjeopsjonsprogram.

Tildelingen av totalt 13 590 aksjer ble foretatt i dag, 13. juli 2018, til en brutto pris per aksje på 81,99 kroner.

Liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet, antall aksjer som er ervervet og deres nye aksjebeholdning etter ervervet er vedlagt.

Investorkontakter:         

Henning Nordgulen, Finansdirektør (+47) 952 65 990

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2205236