Release details

2018-07-13 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Kværner ASA: Kværner tildelt tilleggsarbeid på Njord A

13. juli 2018 - Equinor har tildelt Kværner tilleggsarbeid på Njord A for å tilrettelegge plattformen for mottak av olje fra Fenja-feltet. Tilleggsarbeidet har en estimert verdi på rundt en halv milliard kroner.

Kværner signerte 17. mars 2017 en totalkontrakt med Equinor for oppgradering av Njord A-plattformen. Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover. I tillegg til Njord-feltet, skal plattformen ta imot olje og gass fra de omkringliggende feltene Bauge og Hyme. Før jul ble det i tillegg besluttet at også Fenja (tidligere Pil og Bue) skal knyttes opp mot Njord A.

Fenja-feltet er et oljefelt i Norskehavet, om lag 120 kilometer nord for Kristiansund. Operatør VNG Norge leverte før jul inn en plan for utbygging og drift hvor de skisserte en utbyggingsløsning med to havbunnsrammer og seks brønner som skal kobles opp mot Njord A.

Dette medfører at plattformen i tillegg til det opprinnelige arbeidsomfanget også må tilrettelegges for mottak og prosessering av oljen fra Fenja. Tilleggsarbeidet medfører ekstra fabrikasjons- og installasjonsarbeid en rekke steder på plattformen. Arbeidet med Fenja skal ferdigstilles våren 2020 samtidig med det øvrige arbeidet på plattformen.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2018 på 11,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

HUG#2204993