Release details

2018-07-13 08:30 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Data Respons ASA: Rekordkvartal

- Et godt andre kvartal bidro til at vi passerte 700 millioner i omsetning i første halvår, noe vi aldri har gjort tidligere. Sterk internasjonal vekst i kombinasjon med bedring for den norske virksomheten bidro til nok et rekordkvartal for Data Respons, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Konsernets driftsinntekter for andre kvartal ble MNOK 356,6 (311,6), en vekst på 14%. EBITDA ble MNOK 32,6 (23,1). EBIT var MNOK 25,3 (20,0). Resultatet for perioden var på MNOK 14,1 (2,6) og EPS var 0,24 (0.03) NOK. Data Respons hadde en kontantstrøm fra driften på MNOK 55,8 (47,6) i kvartalet.

Konsernets driftsinntekter for første halvår ble MNOK 709,5 (605,1), en vekst på 17 %. EBITDA ble MNOK 64.0 (47,3). EBIT var MNOK 52,2 (41,4).  Kontantstrøm fra drift ble MNOK 6,1 (31,1).

Industrien satser på R&D
- R&D Services segmentet fortsetter den sterke utviklingen med en vekst på 37% i andre kvartal, hvorav 23% er organisk. Hoveddriverne er fortsatt høy utnyttelsesgrad på ingeniørene, god tilgang på nye spennende teknologioppdrag og flere store R&D prosjekter. I tillegg ser vi at timeprisene øker jevnt over hele linjen på grunn av det store behovet for vår type ingeniørkompetanse.

Selskapenes utviklingsbudsjetter øker fordi man må forbedre eksisterende produkter i porteføljen, i tillegg til å gjøre store investeringer i mer moderne og fremtidsrettete teknologiplattformer for å henge med i digitaliserings-racet. Dette skaper et stort behov for dataingeniører og spesialistselskaper som kan assistere selskapene med denne transformasjonen. Det spesielle som skjer akkurat nå er at det gjelder nær sagt alle bransjer og industrier, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Bedre marginer
- Inntektene i Solutions segmentet endte lavere enn i fjor, mens lønnsomheten fortsetter å forbedre seg. Vi har startet en strategisk endringsprosess for å øke fokuset på softwaren i løsningene, tilby flere verdiøkende tjenester, samt at vi gradvis dreier porteføljen mot mer komplekse og high-end løsninger. Samlet sett gir dette en mer gunstig inntekstsammensetning med høyere marginer, selv om det påvirker veksten på kort sikt, fortsetter Ragnvaldsen

Forventer god utvikling fremover
- Første halvår 2018 ga rekordhøy omsetning og lønnsomhet. Markedsutsiktene er attraktive og vi ser muligheter i de fleste av våre nøkkelmarkeder. Data Respons søker å fortsette veksten gjennom en kombinasjon av god organisk utvikling og utvalgte oppkjøp i Norden og Tyskland for å styrke vår posisjon som en komplett teknologipartner for fremtidsrettede industri- og teknologibedrifter fremover, avslutter Ragnvaldsen.

For ytterligere informasjon:
Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90 918.
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47 950 36 046

Om Data Respons
Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og embedded solutionsmarkedet. Vi tilbyr industrielle dataprodukter, R&D tjenester og innebygde løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, oljeservice, transport, energi og telekommunikasjon.

Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.com 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

HUG#2204949