Release details

2018-07-13 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Påminnelse: Program for offentliggjøring av Yara International ASA 2. kvartalsrapport 2018

Yara International ASA 2. kvartalsrapport 2018 offentliggjøres tirsdag 17. juli 2018. Resultatet vil være tilgjengelig på www.yara.com fra kl. 08.00.

Kvartalsresultatet vil bli presentert
kl. 09.30 av konsernsjef Svein Tore Holsether og finansdirektør Petter Østbø på Yaras hovedkontor i Drammensveien 131. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk, og vil også overføres direkte på www.yara.com.

Dersom du ønsker å delta på presentasjonen i Drammensveien 131, vennligst bekreft med en e-post til ir@yara.com  innen 16. juli 2018.

Det vil også være en telefonkonferanse kl. 14.00 samme dag med Yara Investor Relations og Market Intelligence.

Vennligst bruk denne linken for online registrering til telefonkonferansen:
http://emea.directeventreg.com/registration/6995719

1. Deltakere må registrere seg før konferansen med vedlagte link. Ved registrering vil hver deltaker motta konferansenummer, kode og unik registrerings ID.
2. En påminnelse vil også bli sendt til alle deltakere på epost dagen før konferansen.
3. Deltakere vil få adgang til konferansen 10 minutter før starttid, ved bruk av ovennevnte nummer, kode og ID utsendt ved registrering.

Avspilling av telefonkonferansen er tilgjengelig fra 17. juli 17:00 til 1. september 17:00. Bruk telefonnummer nedenfor og konferanse ID 6995719:
Norge: 21034235
UK:      08082380667
USA:   1(917)6777532
Internasjonal:   44(0)3333009785


Med hilsen
for Yara International ASA

Thor Giæver
Investorkontakt


Om Yara
I samarbeid med kunder og partnere dyrker Yara kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden, for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult og respekt for kloden vår.

Våre løsninger for plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet, med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en rekke andre produkter. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, og vi fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 16.000 ansatte og operasjon i over 60 land. I 2017 hadde Yara en omsetning på 93,8 milliarder kroner.
www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2204822