Release details

2018-07-12 08:15 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

StrongPoint ASA: Resultat for 2. kvartal 2018

Hovedtrekk 2. kvartal

Driftsinntekter
- MNOK 276,4 (237,9)

EBITDA
- MNOK 18,3 (6,7)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
- MNOK 6,0 (11,0)

Engangsposter med effekt på EBITDA
- Alimerka har kjøpt ut gjenværende leieavtale, MNOK 21,3
- Engangskostnader i forbindelse med endringer i konsernet, MNOK 5,9
- Utbedringer av konstruksjonsfeil i ny produktserie fra Cash Security, MNOK 8,1

Avtale om POS-løsninger til en stor faghandelskjede i Baltikum

Coop Norge har bestilt elektroniske hylleetiketter (ESL) til ytterligere 70 butikker

StrongPoint Cub, som StrongPoint ervervet i desember 2017, har hatt en svært god utvikling og omsatte for MNOK 9,8 i kvartalet

Ordinært utbytte på NOK 0,50 per aksje ble utbetalt i mai 2018 (MNOK 22)

Om StrongPoint:

StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 560 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2204704