Release details

2018-07-11 17:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norwegian Finans Holding ASA : Registrert aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte

Det vises til tidligere pressemelding fra Norwegian Finans Holding ASA ("Selskapet") relatert til fastsatt bonus for ledende ansatte for 2017 basert på incentivordningen for ledende ansatte i Bank Norwegian AS.

Økningen i aksjekapital på NOK 62.959, til NOK 186.751.856, har 11. juli 2018, blitt registrert i Foretaksregisteret.

Nytt totalt antall utstedte aksjer er 186.751.856, hver med en nominell verdi på NOK 1.  Tegningskurs for aksjene som tildeles i år er NOK 92,42 per aksje. Denne er fastsatt til markedskurs i den perioden som gjelder i henhold til selskapets retningslinjer.

Kontaktperson: Pål Svenkerud, CFO i Bank Norwegian AS
Tel: +47 93403904
Epost: psv@banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2204678