Release details

2018-07-13 10:44 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

HealthCap investerar i Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics

STOCKHOLM, 13 juli 2018. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att HealthCap investerar 60 mkr och blir en ny aktieägare i Modus Therapeutics. I samband därmed sker en konvertering av lån från nuvarande aktieägare. Nyinvesteringen och konverteringen uppgår totalt till drygt 140 mkr och sker i preferensaktier serie A. Transaktionen medför en ökning av Karolinska Developments bokförda värde av dess innehav i Modus Therapeutics. Det medför i sin tur en positiv resultateffekt med cirka 35 mkr, vilket kommer att redovisas i resultaträkningen för det andra kvartalet 2018 som publiceras den 16 augusti.

HealthCap är ett europeiskt venture kapital-bolag med fokus på investeringar i banbrytande behandlingar av sjukdomar med stora medicinska behov. Modus Therapeutics längst framskridna läkemedelskandidat sevuparin utvärderas i en klinisk fas II-studie och utvecklas som en helt ny behandling av sicklecellsjukdom, SCD.

"HealthCap är en av Europas mest välrenommerade och framstående investerare inom life science, och vi ser deras investering i Modus Therapeutics som ett tydligt bevis på kvaliteten och innovationshöjden i vårt portföljbolags läkemedelsprojekt", säger Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

Sicklecellsjukdom orsakas av en mutation som gör att röda blodkroppar formas som skäror (sickles). Dessa klumpar ihop sig och stryper blodtillförseln till organen, vilket kan leda till perioder av svår smärta och behov av sjukhusvård. Sicklecellsjukdom kan resultera i livshotande tillstånd och medellivslängden för män och kvinnor med sjukdomen är endast 42, respektive 48 år. Det finns för närvarande ingen behandling tillgänglig för den upplevda akuta smärtan i SCD, förutom smärtstillande medel.

"HealthCap ser stora möjligheter för Modus Therapeutics särläkemedelskandidat sevuparin att bli en mycket viktig behandling av sicklecellsjukdom. Vi ser nu fram emot nästa viktiga steg i bolagets utveckling, vilket är slutförandet av den pågående fas II studien med målsättningen att kunna påvisa 'proof of concept' ", säger Mårten Steen, partner, HealthCap.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 10:45.

HUG#2203057