Release details

2018-06-14 19:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Hexatronic bekräftar mottagande av stämning

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 14 juni 2018

Hexatronic bekräftar mottagande av stämning

Hexatronic bekräftar härmed att bolaget nu mottagit den stämning som framgår av bolagets pressmeddelande av den 12 juni 2018.

I övrigt hänvisar bolaget till ovan angivet pressmeddelande.

Göteborg 14 juni 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group AB

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 19.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray , och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

HUG#2199417