Release details

2018-06-14 15:21 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Invest ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S' aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Thoraso Invest ApS
Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand
Henrik Hougaard
Udsteder: FirstFarms A/S
Fondskode: DK0060056166
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb
Handelsdato: 13.+14. juni 2018
Marked: NASDAQ Copenhagen A/S
Antal stk.: 84.727
Kursværdi i DKK: 3.999.957,20

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til middagsbordene i hele verden.

HUG#2199321