Release details

2018-05-18 08:40 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Salg av Søndre gt. 4-10 gjennomført

SpareBank 1 SMN har gjennomført salget av eiendommen Søndre gt. 4-10 med virkning fra 1. juni. Kjøper er E.C. Dahls Eiendom.

I en børsmelding 9. november 2017 ble det opplyst at banken hadde akseptert et bud på Søndre gt. 4-10 i Trondheim sentrum, og at banken ville beholde sitt eierskap til det gamle bankbygget i Kongens gt. 4 som ble ferdigstilt i 1882.

Senere besluttet E.C. Dahls Eiendom å tiltre sin forkjøpsrett, og har så gjennomført en finansiell, juridisk og teknisk due diligence. Nå har partene signert endelig salgsavtale.

Brutto eiendomsverdi er som tidligere meddelt på 755 millioner kroner, og vil gi SpareBank 1 SMN en netto gevinst etter estimert skatterabatt og transaksjonskostnader på vel 120 millioner.  Dette styrker bankens kjernekapital med ca. 0,13 prosentpoeng.

Trondheim, 18. mai 2018. 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672  

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2193889