Release details

2018-05-17 20:32 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2018

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2018. Bolaget redovisar en försäljning på 1 913 TSEK (1 419 TSEK) och ett rörelseresultat på -2 597 (-1 818 TSEK).

Göran Folkesson, VD skriver i sin kommentar bland annat;
"Vi har under kvartalet flyttat vår karossproduktion från Kungshamn till Ljungby och i samband med denna flytt har leveransförmågan tillfälligt gått ned. Flytten har dock gått enligt plan. Vi har också under kvartalet haft en del förseningar av komponentleveranser vilket också har begränsat produktionskapaciteten, men detta är nu på väg att åtgärdas."

Göran fortsätter med att kommentera läget i Indien och Sri Lanka;
"Idag hade vi den stora glädjen att presentera en investering på 6,5 MSEK från Exicom. Detta är ett litet, men ytterst viktigt första steg i vår indiska satsning. Exicom är också involverade i vårt Fortumsprojekt där vi jobbar med att få fram ett batteribytessystem som skall testas i vårt fordonskluster i Noida senare i år. I vårt samarbete med Ola Cabs har vi kommit långt i diskussionerna. De har varit på besök i Sverige flera gånger för att titta på både vår verksamhet, samt träffa Bzzt som har unik erfarenhet av taxiverksamhet med Zbee. Vad gäller Sri Lanka så kan jag meddela att vi har fått seriösa förfrågningar från fyra olika företag och jag räknar med att vi kommer att teckna avtal med någon av dessa inom de närmaste månaderna."

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Lerum, 2018-05-17

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-17 kl. 20:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2193850