Release details

2018-05-16 15:31 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mai 2018 kjøpt 55 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,8281. Etter dette har Stiftelsen 480 573 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet til ledende ansatte i mai 2018, det vises til børsmelding av 14 mai 2018.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2193262