Release details

2018-05-16 07:30 CEST
 • Print
 • Share Share
fi en

Harvia Oyj: Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018

Harvia Oyj Osavuosikatsaus 16.5.2018 klo 8.30

Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018

Vahva ja vakaa ensimmäinen vuosineljännes

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat tammi-maaliskuu 2018

 • Kauden liikevaihto 16,5 milj. euroa oli vertailukaudella tasolla (1-3/2017: 16,4 milj. euroa), historian paras vuosineljännesliikevaihto
 • Oikaistu liikevoitto vastasi edellisvuotta ollen 3,2 milj. euroa eli 19,5 % liikevaihdosta (19,3 %)
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 2,0 milj. euroon (0,3 milj. euroa)
 • Osakeannin ansiosta omavaraisuusaste nousi 53,4 %:iin (16,2 %)
 • Nettovelka laski 60,4 % ja oli 29,8 milj. euroa (75,3 milj. euroa)

             

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, % 2017
Liikevaihto 16,5 16,4 0,3 % 60,1
Käyttökate 2,4 3,5 -30,9 % 11,2
% liikevaihdosta 14,7 % 21,3 %   18,6 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 1,3 0,1 772,0 % 1,4
Oikaistu käyttökate ** 3,7 3,7 1,5 % 12,6
% liikevaihdosta 22,5 % 22,2 %   21,0 %
Liikevoitto 1,9 3,0 -36,3 % 9,3
% liikevaihdosta 11,7 % 18,4 %   15,4 %
Oikaistu liikevoitto ** 3,2 3,2 1,1 % 10,7
% liikevaihdosta 19,5 % 19,3 %   17,8 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,16 0,15 2,9 % 0,30
Operatiivinen vapaa kassavirta 2,0 0,3 560,8 % 9,0
Kassavirtasuhde 53,6 % 8,2 %    71,6 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -0,2 281,6 % -1,2
Nettovelka 29,8 75,3 -60,4 % 73,0
Velkaantumisaste 2,4 6,2   5,8
Nettokäyttöpääoma 18,2 17,8 2,4 % 17,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 31,7 % 33,5 %   32,7 %
Omavaraisuusaste 53,4 % 16,2 %   16,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 370 357 3,6 % 365

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x-2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Olen hyvin tyytyväinen Harvian vahvaan ja vakaaseen ensimmäiseen vuosineljännekseen. Harvian tiimi ja avainasiakkaamme kumppaneineen ovat tehneet jälleen hyvää työtä ja osoittaneet erinomaista sitoutumista, joustavuutta ja aktiivisuutta liiketoiminnan kehittämisessä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Harvian sauna- ja spa-alan "one stop shop" -strategian jalkautus jatkui menestyksekkäästi. Kokonaisvaltaisen, sekä ammattilaisille että kuluttajille tarkoitetun, tuotevalikoiman kysyntä jatkui hyvänä. Vuosineljännes oli myynnillisesti vahva ja saavutimme 16,5 miljoonan euron liikevaihdon, joka ylittää hienosti jopa viime vuoden vastaavan, Harvian kaikkien aikojen parhaan vuosineljänneksen liikevaihdon. Pääsiäisen aikainen ajankohta tänä vuonna yhdistettynä varsin kovaan talveen siirsi puulämmitteisten kiukaiden sesongin alkamista myöhempään kevääseen.

Liiketoiminnan tuloksellisuus jatkui vakaana ja hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 3,2 milj. euroa eli 19,5 % liikevaihdosta, parantuen 0,2 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös operatiivinen vapaa kassavirta kehittyi suotuisasti ja oli 2,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Harvian strategian kulmakivet ovat: keskiostoksen arvon kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen ja tuottavuuden parantaminen.

Keskiostoksen arvon kasvattaminen etenee suunnitellusti. Ohjauskeskusten, turvakaiteiden sekä sisustus- ja asennustarvikkeiden myynti kehittyi suotuisasti, samoin korkeamman hintaluokan kiukaiden ja komponenttien myynti. Pohjoismaissa tuotevalikoiman muutos ja sopeutus paikalliseen markkinaan eteni hyvin. Myös saunojen myynti kehittyi hyvin. Strategiamme mukaan Harvia on alan edelläkävijä ja toi markkinoille muun muassa edistyksellisen Harvia The Wall -kiukaan, sekä parhaisiin löylynautintoihin luodun Harvia Glow -kiukaan. Molemmat tuotteet ovat hyviä esimerkkejä Harvian vahvasta tuotekehitysosaamisesta sekä tuotannon, markkinoinnin ja kehityksen saumattomasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Harvia jatkaa tuotelanseerauksia loppuvuoden aikana.

Maantieteellinen laajeneminen etenee aikataulussa. EU-maissa jakelua on laajennettu ja olemme onnistuneesti siirtäneet pitkäaikaisen Saksan jakelijamme toiminnot ja varaston itsellemme. Venäjällä alueellisten kaupunkikeskusten jakelun laajentaminen on edennyt hyvin. Keski-Euroopassa Sentiotec-integraatio on edennyt hyvin ja jakelustrategiaa on yhtenäistetty suunnitelman mukaisesti.

Tuottavuuden parantaminen on edennyt kaikilla tehtailla varsin hyvin. Suomessa vuoden suurin investointi, Muuramen tehtaan sisäisen logistiikan muutos, toteutettiin aikataulussa ja onnistuneesti. Kiinan tehtaan tuotevalikoimaa on puolestaan laajennettu ja monipuolistettu. Uusi toisen sukupolven höyrygeneraattori on saatu tuotantovalmiuteen ja uusien kiuasmallien tuotanto on aloitettu.

Normaalista liiketoiminnasta poikkeava tapahtuma oli Harvian onnistunut listautuminen maaliskuussa. Saimme yli 2 000 uutta osakkeenomistajaa sekä hyvän ja kansainvälisen omistuspohjan, jossa on myös suuri joukko Harvian henkilökuntaa Suomessa ja Itävallassa. Rahoitusrakenteemme vahvistui merkittävästi ja olemme entistä valmiimpia lujittamaan Harvian johtavaa asemaa kansainvälisenä sauna- ja spa-tuotteiden toimittajana. Haluankin tässä yhteydessä lämpimästi kiittää kaikkia Harvian antiin osallistuneita ja toivottaa tervetulleeksi kiinnostavaan ja antoisaan sauna- ja spa-maailmaan.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää suomenkielisen tulosjulkistustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään keskiviikkona 16.5.2018 klo 11.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Hotelli Kämpin Jean Sibelius-tilassa (osoite: Pohjoisesplanadi 29, Helsinki).

Harvia järjestää myös suoran englanninkielisen audiocast-tilaisuuden tänään klo 13.00 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2018-q1-results.

Konferenssiin voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

 • Suomi: +358 9 817 104 95
 • Iso-Britannia: +44 203 194 055 2
 • Ruotsi: +46 856 642 702
 • Yhdysvallat: +1 855 716 159 7

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Harvia Oyj


Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 505 774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 405 050 440

Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista1. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja2 ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille ja kuluttajille. Harvian tuotevalikoima kattaa kaikki kolme saunatyyppiä: perinteisen saunan, höyrysaunan ja infrapunasaunan. Yhtiö tuotevalikoima sisältää tuotteita saunan kiukaista ja komponenteista lähtien kokonaiseen saunatoimitukseen.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa.

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.
² Harvia brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=171) suomalaisille kuluttajille sekä vastaavassa kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

Lue lisää www.harvia.fi

HUG#2192835