Release details

2018-05-16 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Solon Eiendom ASA : Q1 2018 - rekordresultat

 

Solon Eiendoms driftsinntekter (IFRS) økte til NOK 489 millioner i Q1 2018 mot NOK 225 millioner i Q1 2017. EBITDA (IFRS) økte til NOK 117 millioner sammenlignet med NOK 33 millioner i Q1 2017.

 «Q1 2018 har vært et svært godt kvartal for Solon Eiendom med tre vellykkede salgsstarter. I tillegg dobler vi inntektene våre og mer enn tredobler EBITDA sammenliknet med samme kvartal foregående år», sier CEO Andreas Martinussen.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2018 (1. kvartal 2017 i parentes)

- NGAAP: Driftsinntekter på NOK 366 millioner (NOK 170 millioner), EBITDA på NOK 83 millioner (NOK 26 millioner)

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 489 millioner (NOK 225 millioner), EBITDA på NOK 117 millioner (NOK 33 millioner)

- 189 (236) boliger under bygging ved utgangen av kvartalet, hvorav 89 % (87 %) er solgt til en total salgsverdi på NOK 1 343 millioner (NOK 1 222 millioner)

- 95 prosent av boliger som skal overleveres i 2018 er allerede solgt

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Andreas Martinussen, CEO, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 400 00 405, email: am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, CFO, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: sd@soloneiendom.no

Om Selskapet
Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo- og Akershusregionen

 
HUG#2192822