Release details

2018-04-16 08:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ) utser strategichef

 

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) ("CLX") - (XSTO: CLX) - en ledande leverantör av CPaaS och molnbaserade kommunikationslösningar, meddelade idag att man har utsett Thomas Heath till den nyinrättade funktionen som strategichef (Chief Strategy Officer). Thomas tillträder tjänsten den 14 maj 2018. Utöver rollen som strategichef kommer Thomas att ha det övergripande ansvaret för investor relations.

"Jag är mycket glad att välkomna Thomas till vår redan starka företagsledning. Med sin analytiska förmåga och strategiska förståelse blir han ett värdefullt tillskott i arbetet att driva CLX tillväxt och förstärka vår position som en av marknadens ledande CPaaS-leverantörer", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

I rollen som strategichef kommer Thomas att arbeta med CLX strategi för att driva tillväxt och skapa aktieägarvärde. Han kommer att arbeta med bolagsförvärv (M&A), ansvara för investerarrelationer samt kommunicera företagets strategi och resultat till marknaden och andra viktiga intressenter.

De senaste 12 åren har Thomas arbetat som topprankad finansanalytiker med bevakning av telekom, media och teknik. Under 2015 bidrog han till säkra CLX:s framgångsrika börsnotering då bolaget övergick från privat ägande till att bli ett börsnoterat bolag. Thomas har examina från Oxford University och Handelshögskolan i Stockholm.

"Det är en spännande tid att ansluta till CLX. Jag har följt CLX på nära håll sedan företaget börsnoterades och ser dess potential att bli en stark aktör inom nästa generations företagskommunikation. RCS-tekniken håller nu på att kommersialiseras är jag övertygad om att hela CPaaS-marknaden står inför stor tillväxt", säger Thomas Heath.

Rekryteringen av Thomas Heath följer på tillsättningen av Anders Olin som Chief Operating Officer för företagsdivisionen. Från och med måndag 14 maj 2018 består CLX koncernledning av:

 • Johan Hedberg, Chief Executive Officer                                                         
 • Anders Olin, Chief Operating Officer (Företagsdivisionen)
 • Robert Gerstmann, Chief Product Officer (Företagsdivisionen)
 • Johan Rosendahl, Managing Director (Operatörsdivisionen)             
 • Odd Bolin, Chief Financial Officer
 • Thomas Heath, Chief Strategy Officer
 • Björn Zethraeus, Vice President Corporate Development
 • Jonas Lindeborg, Group Chief Technology Officer
 • Lena Oldberg, Director Human Resources

I samband med att Thomas Heath tar huvudansvaret för investerarrelationer kommer det nuvarande arrangemanget, där Thomas Ahlerup har upprätthållit funktionen för investerarrelationer på konsultbasis, att avslutas.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon            +46-768-966 300
E-mail                     thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 08:00 CET.

 

HUG#2184334