Release details

2018-03-13 08:30 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Sammon vuosikertomus 2017 on julkaistu

SAMPO OYJ           TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS         13.3.2018 klo 9.30

Sammon vuosikertomus 2017 on julkaistu                              

Sampo-konserni on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2017 osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus. Edellä mainitussa osoitteessa ovat luettavissa myös Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset, Ifin ympäristöraportti sekä Topdanmarkin yritysvastuuraportti.

Lisäksi Sampo on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osoitteessa www.sampo.com/selvitys ja palkitsemisraportin vuodelta 2017 osoitteessa www.sampo.com/palkitsemisraportti. Palkitsemisraportti 2017 on osa palkka- ja palkkioselvitystä, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys.

Sammon vuoden 2017 vuosikertomuksen pdf-tuloste, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti 2017 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Sampo-konserni julkaisee muuhun kuin taloudelliseen tietoon pohjautuvan selvityksen Kirjanpitolain luvun 3a pykälän 5 mukaisesti. Selvitys (Yritysvastuuraportti 2017) on erillinen hallituksen toimintakertomuksesta ja se julkaistaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä.


SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

HUG#2175716