Release details

2018-03-13 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Ramirent Oyj: Ramirent Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015 - suunnattu osakeanti

Ramirent Oyj            Pörssitiedote         13.3.2018 klo 9.00

Ramirent Oyj:n hallitus on 8.2.2018 päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen Ramirent Oyj:n osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2015 ansaintajakson maksamiseen. Osakeannissa on luovutettu 24.925 Ramirent Oyj:n hallussa olevaa osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Palkkio sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita. Yhtään suoriteperusteista osaketta ei ansaittu perustuen järjestelmän kriteereihin. Yksityiskohtaiset tiedot ohjelman ehdoista on kerrottu 12.2.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa. Osakkeet luovutetaan osallistujille 13.3.2018.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön hallussa on 526.678 osaketta.

LISÄTIEDOT:
Pierre Brorsson, talousjohtaja, +46 8 624 9541, pierre.brorsson@ramirent.com

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2017 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 724 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 820 työntekijää 293 toimipisteessä 10 maassa Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

HUG#2175710