Release details

2018-03-13 12:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli-Rahastoyhtiön asuntorahaston kasvu jatkui vahvana: yli 10 prosentin tuotto vuonna 2017

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 13.3.2018 KLO 13.00

Lokakuussa 2015 perustettu asuntorahasto EAI Residential I on toteuttanut kolmannen sijoittajien liittymisen. 

EAI Residential I Ky rakennuttaa ja vuokraa rivi- ja luhtitaloja Uudellamaalla. Rahaston strategian keskiössä ovat asiakastarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen omalla rakennuttamisella. Rahasto hankkii tontit ja rakennuttaa kohteet itse pääurakoitsijana toimien. Toimintamallissa sijoittajat pääsevät osalliseksi kohteiden rakennuttajakatteesta sekä saavat huomattavasti korkeamman vuokratuottoprosentin verrattuna tilanteeseen, jossa kohde hankittaisiin valmiina rakennusyhtiöltä.

"Oman rakennuttamisen ansiosta rahasto pystyy tarjoamaan sijoittajille vuokra-asuntosijoittamisessa poikkeuksellisen hyvän tuotto-odotuksen mutta myös vuokralaisille erinomaisen hinta-laatusuhteen. Sijoittajakysyntä on ylittänyt rakennusvolyymimme, ja rahaston vuokraamien asuntojen käyttöaste on pysynyt lähellä 100 prosenttia", kommentoi Evlin vaihtoehtorahastoiden johtaja Tero Tuominen.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo vuoden 2017 lopussa oli 40 miljoonaa euroa, ja sen tavoitteena on tulevina vuosina saavuttaa rakennuskustannuksiltaan noin 140 miljoonan euron hajautettu asuntosalkku Uudellamaalla. Vuonna 2017 rahasto tuotti sijoittajille yli 10 prosentin tuoton. Tuotto perustamisesta on 19,3 prosenttia eli 8,3 prosentin vuosittainen tuotto. Sijoittajat koostuvat yksityishenkilöistä ja instituutioista.

"Rahasto on erinomainen esimerkki siitä, miten ammattimaisella salkunhoidolla voidaan tuottaa aidosti lisäarvoa sijoittajille. EAI Residential I oli Evli-Rahastoyhtiön ensimmäinen kiinteistörahasto, ja sen menestys on luonut hyvän pohjan Evlin kasvavalle vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjoamalle, jossa hallinnoitava kiinteistövarallisuus on kasvanut yli 150 miljoonaa euroa alkuvuoden 2018 aikana", kommentoi Tero Tuominen.

Lisätietoja:
Tero Tuominen, johtaja, vaihtoehtoehtorahastot, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9905, tero.tuominen@evli.com

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Evli Pankin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.


Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2017). Evli-konsernin oma pääoma on 72,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,0 prosenttia (31.12.2017). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2175511