Release details

2018-02-13 14:40 CET
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ) presenterar bokslutskommuniké för 2017

 

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av att bolaget den 16 februari 2018 publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017.

CLX Communications VD Johan Hedberg och CFO Odd Bolin presenterar rapporten och kommer efter presentationen finnas tillgängliga för att svara på frågor.

Datum:                                fredag den 16 februari 2018

Tid:                                     09:00 CET

För att delta i telefonkonferensen ring:

Sverige: +46 (0)8 506 539 42
UK: +44 (0)330 336 9411
US: +1 323 794 2149
   
Access code: 4334037

Fakta om Webcast

För att delta via Webcast vänligen gå till: https://edge.media-server.com/m6/p/np92uodf

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon                          +46-768 966300
E-mail                                   thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

 

HUG#2168444