Release details

2018-02-13 12:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 13.02.2018 kello 13:00 EET

FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi

Liittyen FIT Biotech Oy:n (jäljempänä myös "Yhtiö") ja Bracknor Investmentin ("Bracknor") väliseen, 26.9.2016 perustettuun vaihtovelkakirjalaina- ja warranttiohjelmaan, Yhtiön hallitus on 12.2.2018 päättänyt hyväksyä Bracknorin rahoitusohjelmaan liittyvän pyynnön vaihtaa oman pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjoja Yhtiön K-osakkeiksi 50 000 euron arvosta.

Yhtiö antaa oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtamisen johdosta Bracknorille 13 679 890 omassa hallussaan ollutta Yhtiön K-osaketta vaihtohinnalla 0,003655 euroa osakkeelta ja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa korotetaan 50 000,00 eurolla. Hallituksen valtuutus perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen 14.12.2017.

Yhtiöllä on hallussaan näiden osakkeiden antamisen jälkeen 84 081 083 K-osaketta.

K-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla arviolta 14.02.2018.

FIT Biotech Oy:n osakkeita on kaupankäynnin kohteena tämän lisäerän jälkeen 240 804 567 K-osaketta.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin: 0440270080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

HUG#2168386