Release details

2018-02-13 08:25 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. februar 2018 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,1459. Etter dette har Stiftelsen 133 327 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2168314