Release details

2018-01-12 07:40 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Lindab International AB (publ): Ny koncernchef i Lindab


Ola Ringdahl har av styrelsen i Lindab International AB utsetts till ny VD och koncernchef. Han kommer att ersätta Fredrik von Oelreich som sedan den 29 september 2017 är tillförordnad koncernchef.

- Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef, säger styrelseordförande Peter Nilsson. Ola kommer genom sin kompetens och erfarenhet skapa framåtanda och stabilitet för Lindab. Ola har bl a som koncernchef för Nord-Lock Group visat att han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i en mångfacetterad och innovativ verksamhet. Jag är övertygad om att han kommer kunna leda Lindab till nya framgångar.

Ola Ringdahl har varit koncernchef för Nord-Lock Group sedan 2013 och dessförinnan Regional Director på Capio Healthcare 2011-2013. Under perioden 2003-2011 har Ola haft olika ledande positioner inom Crawford som sedan 2011 ingår i Assa Abloy Entrance Systems. Ola är svensk medborgare, född 1972, och innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

- Jag är mycket hedrad över att få chansen att leda Lindab, ett väletablerat svenskt industriföretag med en imponerande historik. Lindab är dessutom väl positionerat för att ta en ledande roll i framtidens ventilationsutveckling, säger Ola Ringdahl. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Lindabs medarbetare, styrelse, kunder och leverantörer för att ta nästa steg i företagets utveckling.

Ola förväntas tillträda sin post under första halvan av 2018, dock senast den 11 juli 2018.

Stockholm/Grevie 2018-01-12

Slut
_________________
Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2018 klockan 07.40 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, Styrelseordförande Lindab International AB (publ),
Telefon: +46 73 072 70 48 

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

HUG#2160982