Release details

2018-01-12 08:13 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Yara sluttfører oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet i India

Oslo, 12. januar 2018: Yara International ASA har sluttført oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet i India, som markerer et viktig steg fremover i selskapets vekstambisjoner i India.

«Jeg er glad for å annonsere at oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet er sluttført, dette er et stort steg fremover for Yara som styrker fotavtrykket vårt i verdens nest største gjødselmarked. Vi vil oppnå raskere vekst i India som et resultat av å innlemme dette anlegget i vår globale virksomhet,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Anlegget som er anskaffet har en årlig kapasitet på 0,7 millioner tonn ammoniakk og 1,2 millioner tonn urea, og leverte driftsinntekter og resultat før skatt på henholdsvis USD 296 millioner og USD 29 millioner i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 20171. Anlegget ble satt i drift i 1994 og er det mest energieffektive urea-anlegget i India, med en energieffektivitet på linje med Yaras beste fabrikker.

Kjøpesummen på USD 421 millioner er på gjeldfri basis og består av arbeidskapital på USD 130 millioner og andre eiendeler verdsatt til USD 291 millioner, hvor den endelige kjøpesummen vil justeres for faktiske endringer i arbeidskapital fram til tidspunktet når avtalen trer i kraft.

Den oppkjøpte virksomheten konsolideres i Yaras konsernregnskaper fra og med 12. januar 2018.

1 Tata Chemicals årsrapport 2016-17, Note 31. USD beløp beregnet til INR/USD kurs på 63,5.


Kontakt

Thor Giæver, investorkontakt
Telefon: (+47) 24 15 72 95
Mobil: (+47) 480 75 356
E-post: thor.giaver@yara.com

Esben Tuman, mediekontakt
Mobil: (+47) 90 50 84 00
E-post: esben.tuman@yara.com

Kristin Nordal, mediekontakt
Mobil: (+47) 90 01 55 50
E-post: kristin.nordal@yara.com


Om Yara

Yaras kunnskap, produkter og løsninger gir lønnsom og ansvarlig vekst for bønder, distributører og industrielle kunder, samtidig som jordens ressurser, mat og miljø ivaretas.

Vår mineralgjødsel, programmer for plantenæring og teknologi øker avlinger, forbedrer produktkvalitet og reduserer miljøpåvirkningen fra landbruket. Våre industri- og miljøløsninger gir bedre luftkvalitet ved å redusere utslippene fra industri og transport, og de utgjør nøkkelingredienser i produksjonen av en lang rekke varer. Vi fremmer en kultur som promoterer sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og samfunnet.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 15.000 ansatte og salg til om lag 160 land.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2160962