Release details

2017-12-07 09:45 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Tresiba® giver færre tilfælde af hypoglykæmi uanset blodsukkerniveau

Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater, den 7. december 2017 ­- Mennesker med type 1- og type 2-diabetes, som bliver behandlet med Tresiba®, får færre tilfælde af lavt blodsukker (hypoglykæmi) end mennesker i behandling med insulin glargin U100, uanset om de har nået de anbefalede blodsukkermål.1 Det viser nye post hoc-analyser fra SWITCH 1- og 2-studierne, som præsenteres i dag på International Diabetes Federation Congress 2017 (IDF 2017) i Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater.2,3

"Det kan være en konstant udfordring for mennesker med diabetes i insulinbehandling at nå de anbefalede blodsukkermål, og risikoen for hypoglykæmi gør det endnu sværere," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. "Alle studier har konsekvent vist, at Tresiba® giver en stabil blodsukkerregulering og færre tilfælde af hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin U100, og det er meget positivt, at vi i denne analyse kan se, at behandling med Tresiba® hjælper med til at opnå en god blodsukkerregulering med færre tilfælde af hypoglykæmi uanset blodsukkerniveau."

Resultaterne i de nye analyser er i overensstemmelse med resultaterne i de primære SWITCH-studier, som viste en signifikant lavere forekomst af generel symptomatisk hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin U100 hos mennesker med type 1- og type 2-diabetes.2,3

Om hypoglykæmi

Hypoglykæmi opstår, når blodsukkeret falder til et meget lavt niveau, så kroppens organer ikke får tilført den energi, der er nødvendig for at fungere. Typiske symptomer er forvirring, rysten, sveden, hjertebanken, koncentrations- og/eller talebesvær og i alvorlige tilfælde kramper eller bevidstløshed.4-6 Alvorlig hypoglykæmi kan forårsage omfattende skader i kroppen og er signifikant associeret med hjerte-kar-relateret død.7 Hver måned oplever 46,5% af mennesker med type 2-diabetes og 83,0% af mennesker med type 1-diabetes et tilfælde af hypoglykæmi.8

Om de nye analyser

Analyserne, som var baseret på de nylige SWITCH-studier, inddelte deltagerne i to grupper afhængigt af, om de havde nået de anbefalede blodsukkermål (defineret som HbA1c på 7,0% eller lavere) i studiets vedligeholdelsesperiode.1 De anbefalede mål for blodsukkerniveauet er fastsat i de fælles retningslinjer fra American Diabetes Association og European Association for the Study of Diabetes.9

Om SWITCH 1 og 2

SWITCH 1 og SWITCH 2 var to fase 3b-, 64-ugers, dobbeltblindede, randomiserede, treat to target-, to-perioders crossover-studier, som undersøgte hypoglykæmiprofilen for Tresiba® sammenlignet med insulin glargin U100 hos mennesker med henholdsvis type 1- og type 2-diabetes. Studiedesignet omfattede en titreringsperiode, hvor doserne af de behandlinger, der blev anvendt i studiet (Tresiba® eller insulin degludec U100), gradvist blev øget gennem en 16-ugers periode, efterfulgt af en 16-ugers vedligeholdelsesperiode, hvor en konstant dosis af behandlingen blev fastholdt.2,3 Det primære endepunkt var antallet af tilfælde af alvorlig eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling observeret hos deltagerne i vedligeholdelsesperioden.2,3

Om Tresiba®

Tresiba® (insulin degludec) er en basalinsulin til dosering én gang dagligt. Den har en virkningsvarighed på mere end 42 timer med en flad og stabil blodsukkersænkende effekt.10,11 Tresiba® medfører en lavere risiko for generel, natlig og alvorlig hypoglykæmi og en lav variation i blodsukkeret sammenlignet med insulin glargin U100.11,12 Tresiba® blev godkendt af registreringsmyndighederne første gang i september 2012 og er siden blevet godkendt i flere end 80 lande verden over. Det er nu på markedet i flere end 50 lande.

Yderligere information

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3079 8519 haoe@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com
Christina Kjær +45 3079 3009 cnje@novonordisk.com

Referencer
1.         Gumprecht J, Lane W, Chaykin LB, et al. Lower rate of hypoglycaemia with insulin degludec vs. insulin glargine U100 after adjusting for HbA1c in SWITCH 1 and 2. Poster presentation. International Diabetes Federation (IDF) Annual Congress 2017, Abu Dhabi, UAE. December 2017.
2.         Lane W, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of insulin degludec vs insulin glargine U100 on hypoglycemia in patients with type 1 diabetes: The SWITCH 1 randomized clinical trial. JAMA. 2017;318:33-44.
3.         Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of insulin degludec vs insulin glargine U100 on hypoglycemia in patients with type 2 diabetes: The SWITCH 2 randomized clinical trial. JAMA. 2017;318:45-56.
4.         Seaquist ER, Anderson J, Childs B, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care. 2013;36:1384-1395.
5.         International Hypoglycaemia Study Group. Diagnosis of hypoglycaemia. Available online at http://ihsgonline.com/understanding-hypoglycaemia/diagnosis. Last accessed November 2017.
6.         Cryer P. Hypoglycemia, functional brain failure, and brain death. Journal of Clinical Investigation. 2007;117:868-870.
7.         Pieber TR, Marso SP, McGuire DK, et al. DEVOTE 3: temporal relationships between severe hypoglycaemia, cardiovascular outcomes and mortality. Diabetologia. 2017.
8.         Khunti K, Alsifri S, Aronson R, et al. Rates and predictors of hypoglycaemia in 27 585 people from 24 countries with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes: the global HAT study. Diabetes Obes Metab. 2016;18:907-915.
9.         Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient Centered Approach. Diabetes Care 2015;38:140-149.
10.       Haahr H, Heise T. A review of the pharmacological properties of insulin degludec and their clinical relevance. Clin Pharmacokinet. 2014;53:787-800.
11.       EMA. Tresiba® Summary of Product Characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002498/WC500138940.pdf. Last accessed: November 2017.
12.       Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2017;377:723-732.

HUG#2154423