Release details

2017-10-12 08:30 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. oktober 2017 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,85. Etter dette har Stiftelsen 313 820 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2141348