Release details

2017-09-13 16:19 CEST
  • Print
  • Share Share
en

Solon Eiendom ASA : Finansiell kalender

(Oslo, Norge, 13 september 2017)  Solon Eiendom ASA har gjort følgende endringer i finansiell kalender for 2017:

9 November 2017          Kvartalsrapport Q3

Presentasjonen er fremskyndet for å gi mest mulig tidsriktig informasjon til markedet.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:      +47 400 00 405,            email: am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:      +47 952 55 620,            email: sd@soloneiendom.no

Om Solon Eiendom
Solon Eiendom er en norsk eiendomsutvikler med fokus på regionene Oslo og Akershus. Selskapet ble stiftet i 2006 av Simen Thorsen og investor Tore Aksel Voldberg.

HUG#2133864