Release details

2017-09-13 16:32 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Xultophy® nedsætter hjerte-kar-relaterede risikofaktorer hos mennesker med type 2-diabetes

Lissabon, Portugal, den 13. september 2017 - Xultophy® (insulin degludec/liraglutid) medfører en signifikant reduktion af en række risikofaktorer forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdom hos mennesker med type 2-diabetes, sammenlignet med basalinsulin.1

Det viser en ny post hoc-analyse, som præsenteres i dag på EASD 2017, den 53. årlige kongres i det europæiske diabetesselskab European Association for the Study of Diabetes. Ifølge analysen havde deltagere i behandling med Xultophy® et signifikant lavere systolisk blodtryk, lavere kolesteroltal og lavere LDL-kolesterol ('det dårlige kolesterol') og opnåede desuden signifikante vægtændringer til fordel for Xultophy® sammenlignet med deltagere i behandling med basalinsulin (insulin glargin U100 eller insulin degludec). Der sås desuden en lille, men statistisk signifikant stigning i hjertefrekvens ved behandling med Xultophy®.1

"Mennesker med type 2-diabetes har større risiko for at få et hjerteanfald eller slagtilfælde end befolkningen generelt, så det bør være et centralt mål for al behandling at få reduceret denne risiko så meget som muligt," siger professor Tina Vilsbøll, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Diabetesforskning ved Gentofte Hospital. "Jeg er rigtig glad for de positive virkninger på de hjerte-kar-relaterede risikomarkører, vi har set med Xultophy®."

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste årsag til død og invaliditet hos mennesker med type 2-diabetes i verden, og ca. to tredjedele af alle dødsfald blandt mennesker med diabetes skyldes hjerte-kar-sygdom.2 Derfor bør behandling af type 2-diabetes ikke kun have fokus på at sænke blodsukkerniveauet, men også på at mindske hjerte-kar-risikoen.3

"Denne yderligere fordel ved Xultophy® er gode nyheder for den gruppe mennesker, der har risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom oveni deres eksisterende type 2-diabetes," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. "Novo Nordisk ønsker at udvikle innovative behandlinger, som kan styrke vores langsigtede forpligtelse til at bekæmpe diabetes. Xultophy® er et centralt element i denne forpligtelse."

Om studiet

Resultaterne stammer fra en ny post hoc-analyse af to randomiserede, kontrollerede kliniske studier med Xultophy®, som sammenlignede effekt og sikkerhed af Xultophy® i forhold til insulin degludec i DUAL II og i forhold til insulin glargin U100 i DUAL V, begge som tillægsbehandling til metformin i 26 uger.4,5 Disse studier blev gennemført blandt mennesker med type 2-diabetes, som ikke opnåede glykæmisk kontrol (HbA1c 7,5-10,0% i DUAL II; 7,0-10,0% i DUAL V) med basalinsulin (20-40 enheder i DUAL II; 20-50 enheder i DUAL V). De primære resultater fra disse studier er blevet rapporteret tidligere.4,5
 

Om Xultophy®

Xultophy® er et kombinationsprodukt i et præfyldt pensystem til dosering én gang dagligt som én injektion bestående af langtidsvirkende insulin degludec (Tresiba®) og GLP-1-receptoragonisten liraglutid (Victoza®) i et fast kombinationsforhold. Xultophy® er godkendt til behandling af voksne med type 2-diabetes med det formål at opnå forbedret blodsukkerregulering i kombination med blodsukkersænkende lægemidler, når disse ikke alene eller kombineret med basalinsulin giver en tilstrækkelig regulering af blodsukkerniveauet. Xultophy® doseres én gang dagligt ved injektion i underhuden. Xultophy® kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, sammen med eller uden et måltid, helst på samme tidspunkt hver dag.6 Xultophy® modtog markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen den 18. september 2014. Den 21. november 2016 blev Xultophy® godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, under varemærket Xultophy® 100/3.6.6,7

Yderligere information

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3079 8519 haoe@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com
Christina Jensen +45 3079 3009 cnje@novonordisk.com

                                       

Referencer

  1. Vilsbøll T BT, Bode BW, et al. IDegLira improves cardiovascular risk markers in patients with type 2 diabetes uncontrolled on basal insulin: analyses of DUAL II and DUAL V. Abstract at the 53rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Lisbon, Portugal; 11-15 September 2017.
  2. Low Wang C, Hess C, Goldfine A. Clinical update: cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in type 2 diabetes mellitus - mechanisms, management of patients with stable ischemic heart disease. J Am Coll Cardiol. 2016;60:e44-e164.
  3. Kurukulasuriya L, Sowers J. Therapies for type 2 diabetes: lowering HbA1c and associated cardiovascular risk factors. Cardiovasc Diabetol. 2010;9:1-13.
  4. Buse JB, Vilsbøll T, Thurman J, et al. Contribution of liraglutide in the fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira). Diabetes Care. 2014:2926-2933.
  5. Lingvay I, Harris S, Jaeckel E, et al. IDegLira was effective across a range of dysglycaemia and BMI categories in the DUAL V randomized trial. Diabetes Obes Metab. 2017. DOI: 10.1111/dom.13043.
  6. EMA. Xultophy® Summary of Product Characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002647/WC500177657.pdf. Last accessed: September 2017.
  7. Novo Nordisk. Novo Nordisk receives US FDA approval for Xultophy® 100/3.6. Available at: http://www.novonordisk.com/bin/getPDF.2058006.pdf. Last accessed: September 2017.
HUG#2133766