Release details

2017-07-17 07:00 CEST
  • Print
  • Share Share
en nl

Corbion meldt transacties uitgevoerd in het kader van het huidige aandeleninkoopprogramma

       

Corbion heeft in de periode van 10 juli 2017 tot en met 14 juli 2017 23500 eigen gewone aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 26,93 per aandeel. Het bedrag waarvoor de aandelen zijn ingekocht, is € 0,63 miljoen.

Het huidige aandeleninkoopprogramma van Corbion is gestart op 18 april 2017; meer details zijn beschikbaar op onze website: http://www.corbion.com/investor-relations/shareholder-information/share-buyback-program

Deze regelmatige update van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van ons aandeleninkoopprogramma, wordt openbaar gemaakt ingevolge de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

   

Dit persbericht bevat voorkennis ('insider information') in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

Achtergrond informatie:
Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen en vitamines. Wij ontwikkelen duurzame oplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én in de toekomst. Al meer dan honderd jaar committeren wij ons sterk aan veiligheid, kwaliteit en performance. Gebruikmakend van onze diepgaande kennis van toepassingen en producten werken we nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat onze geavanceerde technologieën doen wat onze klanten ervan verwachten. Onze oplossingen voegen onderscheidende functionaliteiten toe aan producten in markten zoals voeding, huishoudelijke producten, persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, medische implantaten en bioplastics. In 2016 behaalde Corbion een jaaromzet van € 911,3 miljoen met een personeelsbestand van 1.684 FTE's. Corbion is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie: www.corbion.com

HUG#2120632