Release details

2017-06-19 17:25 CEST
  • Print
  • Share Share

Savo-Solar: Analysguiden har publicerat en analys av Savo-Solars aktie med rekommendationen teckna i pågående företrädesemission

Savo-Solar Abp
Pressmeddelande                                           19 juni 2017

Savo-Solar: Analysguiden har publicerat en analys av Savo-Solars aktie med rekommendationen teckna i pågående företrädesemission

Aktiespararnas Analysguiden har publicerat en uppdaterad analys av Savo-Solar Oyj ("Savo-Solar" eller "Bolaget"). Analysguiden har utfört analysen i syftet att ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida förutsättningar på marknaden. Analysen belyser framför allt den unika teknologins effektivitet i jämförelse med genomsnittet i branschen och de positiva utsikterna på Bolagets marknad. Riktkursen efter utspädning i pågående företrädesemission och sannolikhetsjusterad optionslösen är 0,9 SEK. Analysen finns tillgänglig här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/nya-pengar-fortsatt-tillvaxt och är även bifogad till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Jari Varjotie, VD
+358 400 419 734
jari.varjotie@savosolar.com

Bilaga:
Analys av Analysguiden

Om Savo-Solar
Savo-Solar med dess högeffektiva fångare och storskaliga solvärmesystem har fört solvärmeteknologin till en ny nivå. Bolagets fångare är utrustade med patenterade nanobelagda direktflödesabsorbatorer, och med denna ledande teknologi hjälper Savo-Solar sina kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Savo- Solars vision är att vara förstahandsvalet av leverantör till högpresterande solvärmeinstallationer på en global skala. Fokus ligger på stora installationer som system för fjärrvärme, industriell processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential till snabb tillväxt. Bolaget levererar primärt helhetslösningar från planering till installation och använder bästa lokala samarbetsparter. Savo-Solar är känt som det mest innovativa bolaget i branschen och strävar till att behålla denna position. Bolaget har sålt och levererat sina produkter till över 17 länder på fyra kontinenter. Savo-Solars aktier är noterade på Nasdaq First North Sweden med beteckningen SAVOS och på Nasdaq First North Finland med beteckningen SAVOH. www.savosolar.com.

Bolagets Certified Adviser är Augment Partners AB, telefon: +46 8-505 65 172.

HUG#2114217