Release details

2017-06-19 08:12 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. juni 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. juni 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.
 
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.657.360 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2113969