Release details

2017-06-19 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2014

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 19.6.2017 klo 9.00

Evli Pankki Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2014

Evli Pankki Oyj:n optio-oikeuksilla 2014 on 28.3. - 25.4.2017 merkitty yhteensä 5 200 uutta yhtiön A osaketta ja 1 300 uutta yhtiön B-osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 13 000,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Evli Pankin A osakkeiden määrä nousee 15 766 440 osakkeeseen ja B osakkeiden määrä nousee 7 553 980 osakkeeseen. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 23 320 420 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 19.6.2017. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. B osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 20.6.2017 alkaen.

Optio-ohjelman 2014 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/sijoittajat

 EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, IR- ja Viestintäpäällikkö, Evli Pankki Oyj, p. 09 4766 9823, mikaela.herrala@evli.com

Evli lyhyesti
Evli Pankki Oyj on suomalainen sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki. Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, yritykset sekä instituutiot, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt ja kunnat. Evli tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinapalveluita ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, sekä yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonanto-palveluita ja kannustinohjelmien hallinnointia. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2113592