Release details

2017-05-19 08:43 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. mai 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. mai 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.380.863 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2106204