Release details

2017-05-19 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
en nl

Dividendvoorstel Beter Bed goedgekeurd en samenstelling Directie en Raad van Commissarissen

In de op 18 mei 2017 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Beter Bed Holding N.V. is het slotdividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 0,40 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal.

In november 2016 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel. Hiermee komt het dividend over 2016 in totaal uit op € 0,74 per aandeel. Dit betekent een pay-out ratio van 85%. Over 2015 werd € 0,87 dividend uitgekeerd (pay-out ratio: 85%). Het slotdividend zal geheel in contanten worden betaald.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

22 mei 2017                  notering ex dividend
23 mei 2017                  recorddatum
8 juni 2017                    betaalbaarstelling dividend

Dividendbeleid
Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhouders-rendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling van de onderneming is om, onder voorwaarden, ten minste 50% procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend na publicatie van de derdekwartaalcijfers en een slotdividend na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering. Op deze manier wordt de betaling van het dividend evenredig over het jaar gespreid. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. De ratio netto-rentedragende-schuld/EBITDA mag niet groter zijn dan twee.

Samenstelling Directie en Raad van Commissarissen
Tijdens de Algemene Vergadering op 18 mei 2017 is de heer B.F. Koops herbenoemd tot Statutair Directeur voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. De samenstelling van de Directie van Beter Bed Holding N.V. met de heer A.H. Anbeek (Directievoorzitter) en de heer B.F. Koops (Financieel Directeur) wordt gehandhaafd.

Ook is de heer W.T.C. van der Vis, die al een termijn als commissaris heeft volgemaakt, herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. met de heer D.R. Goeminne (Voorzitter), de heer A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter), mevrouw E.A. de Groot en de heer W.T.C. van der Vis blijft van kracht.

Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line.
Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.202. In 2016 behaalde de onderneming een netto-omzet van € 410,5 miljoen met een EBITDA van € 37,5 miljoen.

Voor meer informatie:

Ton Anbeek                                                     Bart Koops
Directievoorzitter                                              Financieel Directeur
+31 (0)413 338819                                            +31 (0)413 338819
+31 (0)6 53662838                                            +31 (0)6 46761405
ton.anbeek@beterbed.nl                                  bart.koops@beterbed.nl

Klik op onderstaande link voor de PDF van het persbericht.

HUG#2103516