Release details

2017-04-21 15:26 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Sven Calissendorff, SVP and Managing Director in Sweden, har i dag kjøpt 2 300 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 15,16. Ny beholdning er 41 400 aksjer, tilsvarende 0,1 % av totalt utestående aksjer.

Aksjekjøpet inngår i aksjeprogrammet for konsernledergruppen, hvor den ansatte får 20 % skattepliktig rabatt ved kjøp av aksjer i selskapet.

Aksjene er handlet over Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Nilsen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Tlf +47 932 59 410

Om StrongPoint:

StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 570 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2097728